CKZiU nr 1 w Raciborzu

Kierunki kształcenia

Centrum kształci w wielu zawodach w Technikum nr 2, Branżowej Szkole I stopnia nr 2 oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 dla Dorosłych.

Od września 2022 roku poszerzamy naszą ofertę o nowe kierunki kształcenia oraz możliwość kontynuowania nauki w Szkole Branżowej II stopnia nr 1.

 

TECHNIKUM nr 2

• technik agrobiznesu (kliknij i czytaj)

• technik analityk (kliknij i czytaj),

• technik architektury krajobrazu (kliknij i czytaj),

• technik budownictwa (kliknij i czytaj),

• technik geodeta (kliknij i czytaj),

• technik hotelarstwa (kliknij i czytaj),

• technik ochrony środowiska (kliknij i czytaj)

• technik organizacji turystyki (kliknij i czytaj)

• technik robót wykończeniowych w budownictwie (kliknij i czytaj)

• technik stylista (kliknij i czytaj)

• technik żywienia i usług gastronomicznych (kliknij i czytaj).

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

• cukiernik (kliknij i czytaj),

• fotograf (kliknij i czytaj),

• fryzjer (kliknij i czytaj),

• krawiec (kliknij i czytaj),

• kucharz (kliknij i czytaj),

• murarz – tynkarz (kliknij i czytaj),

• monter sieci i instalacji sanitarnych (kliknij i czytaj),

• monter stolarki budowlanej (kliknij i czytaj),

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kliknij i czytaj),

• piekarz (kliknij i czytaj),

• rolnik

• sprzedawca (kliknij i czytaj),

• stolarz (kliknij i czytaj),

• przetwórca mięsa (kliknij i czytaj).

 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 (dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły zawodowej)

• technik robót wykończeniowych w budownictwie

• technik technologii żywności

• technik usług fryzjerskich

• technik żywienia i usług gastronomicznych