Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Historia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu powstało na bazie Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Swoją działalność zainaugurowało 1 września 2015 roku.

1 września 2018 roku ze struktury Centrum wyłączono Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej i Branżową Szkołę I stopnia nr 1 tworząc Zespół Szkół Ekonomicznych. Jego siedzibą ponownie stał się budynek przy ul. Gimnazjalnej 3.

Obecnie CKZiU nr 1 w Raciborzu tworzą:

1) Technikum nr 2;
2) Technikum nr 3;
3) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2;
4) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3;
5) Branżowa Szkoła II stopnia nr 2;
6) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych;
7) Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1;

Pracujemy w dwóch budynkach przy ul. Wileńskiej 6 i 8.

Łączy nas historia i tradycja kształcenia zawodowego

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

„Z inicjatywy nadburmistrza Raciborza Adolfa Kaschnego, Rada Miejska podjęła decyzję o budowie w miejscu gospodarstwa ogrodniczego, przy ówczesnej Hohenzollernstraβe, największej kubaturowo szkoły w mieście. Budynek oddano do użytku 1 kwietnia 1934 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1934/1935. Znalazło tu swoją siedzibę pięć szkół: Wyższa Szkoła Handlowa (Höhere Handelsschule) i Miejska Szkoła Handlowa (Städtische Handelsschule) […] oraz zawodowe: rzemieślnicza (Gewerbliche Berufsschule), kupiecka (Kaufmännische Berufsschule) i dla drogistów (Drogistenfachschule).[…]

W niespełna trzy miesiące po zdobyciu Raciborza przez Armię Radziecką, 24 czerwca 1945 roku, władze polskie przejęły całkowicie zdewastowany budynek, bez urządzeń, wielu szyb, kilku drzwi i okien. […] Po blisko czterech miesiącach, 15 października 1945 roku, rozpoczęto […] zajęcia z dwunastoma uczniami w zorganizowanej Publicznej Szkole Dokształcającej. […]

1 września 1946 roku uruchomiono klasę stolarską i dwie klasy dokształcające różnych zawodów. […]

Na przestrzeni lat uczono tu, obok pracowników dla budownictwa, specjalistów meblarskich, młynarzy, kołodziejów, biuralistów handlowych, drukarzy, blacharzy, kotlarzy, a szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę.”

Źródło: „Tradycje i współczesność
Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu”

Opracowanie: Anna Płonka, Władysław Płonka

 

Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

„Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych, spółdzielczości pracy oraz rzemiosła indywidualnego wymagał dopływu kwalifikowanych robotników różnych zawodów i specjalności. Potrzebę tę zrozumiały władze szkolne. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 22 czerwca 1963 roku powołano 1 września 1963 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową na bazie Zasadniczej Szkoły Handlowej przy Technikum Ekonomicznym, której nazwa w 1970 została zmieniona na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. […] 30 sierpnia 1963 roku odbyła się pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej poświęcona organizacji nowego roku szkolnego. […] Uroczyste otwarcie roku szkolnego odbyło się 3 września 1963 roku.”

Źródło: „30 lat Zespołu Szkół Zawodowych”

Opracował: dr Stanisław Przybysławski