Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Mobilność nauczycieli

Sześcioosobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych z CKZiU nr 1 w Raciborzu odbyła tygodniowy staż w firmach logistycznych w Hiszpanii. Uczestnikami wyjazdu byli: Justyna Kwaśny, Aurelia Fitzon, Beata Gawlik, Anna Karwowska-Kosztyła, Tomasz Kostka oraz Paweł Ptak.

Wyjazd był częścią projektu „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” realizowanego przez CKZiU nr 1 i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mając na celu założenia projektu nauczyciele nabywali nowe kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe.

Staż nauczycieli realizowany był zarówno w rodzinnych hiszpańskich  przedsiębiorstwach logistycznych, które na rynku istnieją od kilkudziesięciu lat (t.j. CAYCO, Castillo) oraz międzynarodowej korporacji,  jakimi są firmy Decathlon i Nortu. Wszystkie przedsiębiorstwa znajdowały się na terenie strefy ekonomicznej oraz portu w Sewilli.

Podczas stażu nauczyciele asystowali w czynnościach logistycznych polegających m.in. na: sporządzaniu dokumentacji w specjalistycznym oprogramowaniu magazynowym (SAP, WMS), drukowaniu etykiet oraz  kompletacji i zabezpieczeniu dostaw.

Dodatkowo uczestnicy odwiedzili szkołę zawodową – ADA w Sewilli, gdzie zaznajomili się z hiszpańskim systemem  kształcenia ogólnego i zawodowego, mogli obserwować zajęcia i poznać bogate wyposażenie pracowni zawodowych.

Organizacja przyjmująca – Euromind – oprócz szkolenia zawodowego zapewniła także możliwość poznania kultury regionu Andaluzji. W czasie wolnym uczestnicy projektu mieli okazję podziwiać bogactwo architektury, poznawać  smaki regionalnej kuchni oraz obserwować przygotowania związane z obchodami świąt wielkanocnych (Semana Santa).

Projekt poszerzył kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów logistycznych, umożliwiając tym samym wykorzystanie pozyskanych materiałów i doświadczeń podczas lekcji.

Kolejnym etapem realizowanego projektu będzie wrześniowy wyjazd drugiej grupy nauczycieli na staż oraz miesięczna praktyka zawodowa młodzieży w listopadzie bieżącego roku.


We wrześniu 2016 roku odbył się staż drugiej grupy nauczycieli naszej szkoły

Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii to projekt unijny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację tego projektu w CKZiU nr 1 koordynują Tomasz Kostka i Paweł Ptak.

Założeniem programu jest nabywanie nowych kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych. Organizacja przyjmująca – Euromind – umożliwia uczestnikom zdobywanie doświadczenia zawodowego w innym kraju, organizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli, a także umożliwia uczniom odbycie praktyk w hiszpańskich firmach logistycznych.

W ramach projektu kolejna grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyła staż w firmach logistycznych, przedsiębiorstwach handlowych i międzynarodowych korporacjach w Sewilli. Podczas stażu nauczyciele zapoznali się z szeroką gamą usług logistyczno-transportowych Decathlon Logistics, nowoczesną technologią jaką dysponują magazyny (odbiór głosowy, tranzyt głosowy czy maszyny klasyfikujące), a także poznali sposoby zarządzania i planowania zasobów, łańcuch dostaw czy metody optymalizacji transportu. 

Firma  Nortu S.A. świadczy usługi logistyczne w branży samochodowej. Dyrektor Nortu S.A. zaprezentował uczestnikom projektu usługi związane z zarządzaniem, planowaniem i kontrolą jakości w łańcuchu dostaw, jaką firma świadczy swoim klientom indywidualnym i odbiorcom hurtowym.

Wizyta w Instituto Technologico Superior ADA okazała się niezwykle cennym doświadczeniem. ADA to Wyższa Szkoła Techniczna, która oferuje kształcenie młodzieży i dorosłych na różnych kierunkach i w różnych typach szkół (elektromechanika, technologie telekomunikacyjne, technologie sieci, aeronautyka, automatyka, robotyka, etc.). Dzięki fundacji ICADA możliwe jest również kształcenie młodzieży z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Dyrektor placówki objaśnił nam, jak działa pionierski system edukacji w jego szkole i umożliwił nam obserwację zajęć praktycznych w szkole zawodowej. Dzięki środkom pozyskanym z projektów oraz współpracy ze sponsorami i partnerami placówka posiada dobrze wyposażone pracownie i warsztaty

Uczestnicy projektu wzięli udział również w szkoleniu logistycznym w rozpoznawanej na całym świecie  sieci sklepów Carrefour Express i Dià, które działają w Hiszpanii w formie franczyzy. Oba supermarkety dostosowują swoje oferty do potrzeb lokalnej społeczności i prowadzą politykę niskich cen.

Organizacja przyjmująca Euromind zadbała również o to, aby uczestnicy projektu poznali kulturę i architekturę Andaluzji. W czasie wolnym delektowaliśmy się lokalnymi specjałami, zwiedzaliśmy najważniejsze i najpiękniejsze miejsca w Sewilli, podziwiając widoki oraz poznając hiszpańską kulturę i mentalność mieszkańców.

Projekt poszerzył kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów logistycznych, umożliwiając tym samym wykorzystanie pozyskanych materiałów i doświadczeń podczas lekcji. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność.

Kolejnym etapem realizowanego projektu będzie miesięczna praktyka zawodowa młodzieży na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku.

Paweł Ptak