Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

O projekcie – Hiszpania

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu realizuje projekt  Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Projekt wziął udział w konkursie wniosków w 2015 r. w Programie Erasmus+  sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna uczniów  i otrzymał dofinansowanie w wysokości 92 464 euro.

Głównym celem projektu jest wyjazd 36 uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do  przedsiębiorstw w Granadzie, w Andaluzji na południu Hiszpanii.

Projekt obejmuje okres dwuletni. We wrześniu 2015 r. rozpoczęto rekrutację uczestników, zaplanowane zajęcia przygotowujące uczestników do wyjazdu, m.in. zajęcia z języka angielskiego z ukierunkowaniem na słownictwo branżowe, a w kolejnych miesiącach zajęcia z języka hiszpańskiego oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Uczniowie wyjeżdżają w dwóch 18-osobowych grupach:

  • I grupa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług hotelarskich, technik obsługi turystycznej oraz technik analityk wyjechała w maju 2016r.
  • II grupa w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług hotelarskich oraz technik analityk wyjedzie w październiku 2016r.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, ale równie ważny będzie rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Hiszpanii. zwiększy mobilność absolwentów szkoły zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.