Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Partnerzy – Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów

Mobility Projects 

Universal Mobility SL., posługująca się handlowa nazwą Mobility Projects, powstała w 2014 roku, jest młodą hiszpańską firmą w Granadzie, jednak stworzoną przez zespół z dużym doświadczeniem w obsłudze grup oraz zarządzaniu projektami unijnymi w ramach programów takich: Leonardo da Vinci (IVT, VETPro, PLM), Kapitał Ludzki (m.in. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” POKL 2007-2013, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”) , Erasmus + (KA1, KA2), EURODISEA oraz POWER. Firma kładzie nacisk przede wszystkim na jakość projektu i jego realizacji, bierze aktywny udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu oraz organizuje miejsca staży/ job shadowing zgodnie z projektu, umiejętnościami uczestników oraz w ścisłej współpracy z zakładami pracy, biorąc pod uwagę również ich potrzeby. Ośrodki będące siedzibą Mobility Projects (Nest House Hostels and Hotels) na przełomie lat przyjęły wiele grup stażystów oraz praktykantów w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus + z branż obejmujących zarządzanie, administrację, hotelarstwo, turystykę, nauczanie języków obcych oraz gastronomię, przyczyniając się tym samym do pogłębienia swojego doświadczenia w obrębie projektów mobilności i współpracy ponadnarodowej.

Więcej informacji na stronie:
http://www.mobilityprojects.com/

 

Kairos Europe

Organizacja Kairos Europe Ltd, założona w 2011 roku, jest brytyjską firmą z siedzibą w centrum Londynu zajmującą się promowaniem i rozwojem Programów Europejskich mających na celu wzrost wymiany międzykulturowej wśród krajów europejskich.

Firma specjalizuje się w takich obszarach jak: – organizacja szkoleń i kursów rozwoju zawodowego dla profesjonalistów z sektora edukacji i szkoleń w ramach KA1 Mobilności kadry – realizacja projektów europejskich Erasmus+, KA1 Youth Mobility, Erasmus+, Lifelong Learning Programme, Grundtvig Partnership, Leonardo da Vinci Partnership, Transfer of Innovation
organizacja kursów języka angielskiego dla obcokrajowców poprzez partnerstwo z wieloma brytyjskimi szkołami językowymi.
– konsultacje w zakresie procedur finansowania programów europejskich.
– realizacja projektów Partnerstw Strategicznych, których celem jest implementacja nowych rozwiązań edukacyjnych (chociażby e-learningu) w obszarze szkoleń zawodowych.

Od 2011 roku Kairos Europe uczestniczyła w organizacji ponad 200 projektów Gościła uczestników pochodzących z Hiszpanii, Włoch i Portugalii, Francji, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Belgii, przyjmując ok 300 uczestników rocznie i organizując wysokiej jakości praktyki w londyńskich firmach. Dzięki swojemu doświadczeniu są w pełni świadomi szkoleń i osobistych potrzeb młodych ludzi i osób dorosłych, którzy wyjeżdżają za granicę, aby poprawić swoje umiejętności i perspektywy zawodowe i dlatego są w stanie zapewnić spersonalizowane wsparcie dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji na stronie:
http://kairoseurope.co.uk/