Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

O projekcie – Mobilni i kreatywni …

Projekt „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” został zatwierdzony do realizacji w konkursie wniosków 2017r. i otrzymał dofinansowanie w kwocie  641 082,82 zł.  Projekt jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Realizację projektu zaplanowano na okres dwuletni, od września 2017r do sierpnia 2019r.

Projekt jest skierowany do 52 uczniów klas trzecich, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli okazję wyjechać na miesięczne praktyki:

– do Portugalii (Braga) – technik budownictwa, technik ochrony środowiska – maj 2018r.

– do Hiszpanii (Granada) – technik ekonomista i technik logistyk – maj 2018r.

– na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa) – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik  hotelarstwa – październik 2018r.

Nauczyciele wyjadą na pięciodniowe szkolenie typu job shadowing do Hiszpanii (Granada). Udział nauczycieli w projekcie ma na celu podniesienie jakości nauczania, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju oraz wzrost europejskiego wymiaru szkoły.

Organizacjami Partnerskimi w projekcie są: Mobility Friends z Portugalii oraz Mobility Projects i Espamob z Hiszpanii.

Głównymi celami projektu są: zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, porównanie metod pracy w kraju i za granicą, zetknięcie się z nowymi technologiami i metodami pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu.

Wyjazd poprzedzony będzie przygotowaniem pedagogiczno-językowo-kulturowym. W ramach tego przygotowania w ciągu roku szkolnego uczestnicy wezmą udział w kursie języka hiszpańskiego/portugalskiego z elementami wiedzy na temat historii, geografii, kultury  (30 godzin), języka angielskiego (20 godzin) oraz języka angielskiego zawodowego (10 godzin), a także przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym mającym pomóc uczestnikom w odnalezieniu się w obcej kulturze.

Zdobyte przez uczniów i nauczycieli kompetencje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokumentem Europass Mobilność.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w projekcie, mają zapewniony przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie i szereg działań kulturalnych które są pokrywane ze środków Unii Europejskiej.