Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

O projekcie – Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła w dniu 24.05.2018 wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2018.
Złożony 01
lutego 2018 r przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu wniosek znalazł się na liście głównej, a tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 108 004 Euro. Jest to już piąty wniosek realizowany w naszej szkole.

Nowy projekt kierowany jest do uczniów CKZiU nr 1 kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz byłych uczniów Centrum (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych) kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk.

Celem głównym projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Poza tym uczniowie mają niepowtarzalną szansę na: podniesienie konkurencyjności na rynku pracy, doskonalenie znajomości języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych i osobistych. Uczestnicy projektu poznają również międzynarodowy rynek pracy i będą lepiej przygotowani na podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.
Dzięki udziałowi w projektach możliwe jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach zawodowych. Kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy to tylko niektóre aspekty towarzyszące Programowi Erasmus.

W trakcie mobilności uczniowie będą realizować obowiązkowe praktyki zgodne z wybranym kierunkiem kształcenia w zagranicznych przedsiębiorstwach.
Na miesięczne praktyki zagraniczne wyjadą 2 grupy uczniów Centrum:

I wyjazd – obejmie uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista – maj 2019. Uczniowie wyjadą do Granady (Hiszpania) – 20 uczniów.
II wyjazd – który odbędzie się w październiku 2019, obejmie uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk – Wielka Brytania, Londyn – 18 uczniów.

Przed wyjazdem odbędą oni przygotowanie w postaci dodatkowych kursów języka angielskiego, w tym języka angielskiego zawodowego oraz języka hiszpańskiego z elementami wiedzy o kulturze, geografii i historii Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Przejdą również przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Poza zdobywaniem doświadczenia zawodowego uczniowie poznają wiele zakątków regionu do którego wyjeżdżają. Zwiedzą m.in. Granadę, Sevillę, Cordobę w Hiszpanii, a grupa wyjeżdżająca w październiku zwiedzi Londyn, Stonehenge i Oxford. Co ważne uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w projekcie. Przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie i szereg działań kulturalnych jest pokrywane ze środków Unii Europejskiej.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, opisujący dokładnie, jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął, otrzymają również certyfikat zaświadczający o odbyciu praktyki zawodowej za granicą wydany przez organizację przyjmującą i certyfikat potwierdzający odbycie przygotowania z języka angielskiego i hiszpańskiego.

W tym roku napłynęła rekordowa ilość ponad 1022 wniosków spośród których tylko 256 zostało zatwierdzonych, wśród nich również nasz projekt „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów”.

Jest to wyróżnienie dla Naszego Centrum potwierdzające wysoką jakość kształcenia w naszej szkole.