Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

POSTĘPOWANIA 2020-2022

27 maja 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP i miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje o wyborze oferty w części 3 oraz o odrzuceniu i unieważnieniu w części 5.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.6.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.).

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


23 maja 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP i miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje o ponownym wyborze oferty w części 1.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.6.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.).

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


09 maja 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP i miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje o wyborze ofert części: 1, 2, 3, 4, 5 oraz unieważnieniu części 6.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.7.2.2022 (Ogłoszenie 2022/BZP 00119181/01 z dnia 2022-04-12).

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


4 maja 2022 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu CKZiU1.KAK.260.6.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.)  wybrano oferty dla części 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Pliki do pobrania  – załączniki (BIP)


22 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu CKZiU1.KAK.260.7.2.2022 (Ogłoszenie 2022/BZP 00119181/01 z dnia 2022-04-12wpłynęły oferty.

Pliki do pobrania (info_z_otwarcia_ofert_CKZiU1.KAK.260.7.2.2022) – załączniki (BIP)


22 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Ogłoszenie 2022/BZP 00119181/01 z dnia 2022-04-12

Pliki do pobrania (info_o_kwocie_CKZiU1.KAK.260.7.2.2022) – załączniki (BIP)


12 kwietnia 2022 r.

Informujemy, że opublikowano Ogłoszenie o zamówieniu Usługi (Ogłoszenie 2022/BZP 00119181/01 z dnia 2022-04-12).

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – II_2022

w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


8 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu CKZiU1.KAK.260.6.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.wpłynęły oferty.

Pliki do pobrania (info_z_otwarcia_ofert_CKZiU1.KAK.260.6.2.2022) – załączniki (BIP)


8 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.

Pliki do pobrania (info_o_kwocie_CKZiU1.KAK.260.6.2.2022) – załączniki (BIP)


5 kwietnia 2022 r.

W dniu 04.04.2022 wpłynął „Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ”.

Dostawa Doposażenia Pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – II_2022 w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.6.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.).

Pliki do pobrania (odpowiedz_wniosek_o_wyjasnienie_1_05042022.pdf)  – załączniki (BIP)


25 marca 2022 r.

Informujemy, że opublikowaliśmy Ogłoszenie o Zamówieniu.

Dostawa Doposażenia Pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – II_2022 w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.6.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00099466/01 z dnia 25 marca 2022 r.).

Pliki do pobrania  – załączniki (BIP)


23 marca 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP i miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje o wyborze oferty: część 5.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.3.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00066818/01 z dnia 24 lutego 2022 r.).

Pliki do pobrania  – załączniki (BIP)


10 marca 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP i miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje o wyborze ofert (części: 3, 6, 7, 9) oraz o unieważnieniu postępowania (części: 1, 2, 4, 8).

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.3.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00066818/01 z dnia 24 lutego 2022 r.).

Pliki do pobrania  – załączniki (BIP)


04 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu CKZiU1.KAK.260.3.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00066818/01 z dnia 24 lutego 2022 r.) wpłynęły oferty:

Pliki do pobrania (info_z_otwarcia_ofert_CKZiU1.KAK.260.3.2.2022) – załączniki (BIP)


04 marca 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00066818/01 z dnia 24 lutego 2022 r.

Pliki do pobrania (info_o_kwocie_CKZiU1.KAK.260.3.2.2022) – załączniki (BIP)


24 lutego 2022 r.

Informujemy, że zostało opublikowane Ogłoszenie nr 2022/BZP 00066818/01 z dnia 24 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy:

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – I_2022

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


24 lutego 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania w części 1.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.2.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.).

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


21 lutego 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie:

  • unieważnienia wyboru oferty w części 3,
  • unieważnieniu wyboru oferty w części 7.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.2.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.).

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


09 lutego 2022 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie:

  • wyboru najkorzystniejszej oferty w części 3, 7 i 9,
  • unieważnieniu postępowania w części 2, 4, 5, 10, 11,
  • odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w części 6, 8.

Postępowanie CKZiU1.KAK.260.2.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.).

Pliki do pobrania (wybór, unieważnienie, odrzucenie ofert i unieważnienie) – załączniki (BIP)


28 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu CKZiU1.KAK.260.2.2.2022 (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.) wpłynęły oferty.

Pliki do pobrania (info_z_otwarcia_ofert_CKZiU1.KAK.260.2.2.2022) – załączniki (BIP)


28 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.

Pliki do pobrania (pismo: CKZiU1.KAK.260.2.4.2022) – załączniki (BIP)


25 stycznia 2022 r.

W dniu 24 stycznia 2022 r. wpłynęła prośba Oferenta o udzielenie odpowiedzi: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy:

Dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – I_2022

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania (odpowiedz_2) – załączniki (BIP)


24 stycznia 2022 r.

W dniu 24 stycznia 2022 r. wpłynęła prośba Oferenta o udzielenie odpowiedzi: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy:

Dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – I_2022

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania (odpowiedz_1) – załączniki (BIP)


20 stycznia 2022 r.

Informujemy, że zostało opublikowane Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027366/01 z dnia 20 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy:

Dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – I_2022

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


24 listopada 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 3 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21 października 2021 r.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


19 listopada 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 5, 6, 7, 8, 9 i 10 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21 października 2021 r.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


17 listopada 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie unieważnienia postępowania w części 1, 2 i 4 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21 października 2021 r.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


09 listopada 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie unieważnienia postępowania w części 1: 

SPRZĘT I URZĄDZENIA POMIAROWE

– Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


04 listopada 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert w części 1 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


29 października 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu CKZiU1.KAK.260.6.2.2021 wpłynęły następujące oferty – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21 października 2021 r.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


29 października 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21 października 2021 r.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


21 października 2021 r.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21 października 2021 r.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


20 października 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 6, 7, 8, 12 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)

5 października 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie unieważnienia postępowania w części 5, 9 i 11 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


1 października 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 10 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


28 września 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie unieważnienia postępowania w części 2, 3 i 4 – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


6 września 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


6 września 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na postępowanie – Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


3 września 2021 r.

W dniu 2.09.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU -II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_4) do pobrania – załączniki (BIP)


2 września 2021 r.

W dniu 31.08.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU -II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_3) do pobrania – załączniki (BIP)


1 września 2021 r.

W dniu 31.08.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU -II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_2) do pobrania – załączniki (BIP)


31 sierpnia 2021 r.

W dniu 31.08.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU -II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_1) do pobrania – załączniki (BIP)


27 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162978/01 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


26 lipca 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie unieważnienia postępowania – część 14 – Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


20 lipca 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty – część 15 – Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


5 lipca 2021 r.

Zamawiający informuje, że na BIP oraz miniportal.uzp.gov.pl zamieścił informacje w sprawie wyboru, odrzucenia oraz unieważnienia – Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


16 czerwca 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty – Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


16 czerwca 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na postępowanie – Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

Treść informacji do pobrania – załączniki (BIP)


11 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 11 czerwca 2021 r. o zmianie Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Informujemy, że dokonano zmian opisów przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 16 czerwca 2021 r. (godz. 8.00).

Treść zmiany ogłoszenia do pobrania – załączniki (BIP)


09 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 09 czerwca 2021 r. o zmianie Ogłoszenia nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert.

Treść zmiany ogłoszenia do pobrania – załączniki (BIP)


09 czerwca 2021 r.

W dniu 07.06.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_3) do pobrania – załączniki (BIP)


02 czerwca 2021 r.

W dniu 02.06.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_2) do pobrania – załączniki (BIP)


02 czerwca 2021 r.

W dniu 01.06.2021 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Treść wyjaśnień (odpowiedz_1) do pobrania – załączniki (BIP)


31 maja 2021 r.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069860/01 z dnia 2021-05-31

DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania – załączniki (BIP)


28 maja 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1 i 2 – Ogłoszenie 2021/BZP 00054434/01  z dnia 13.05.2021 r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze – do pobrania – załączniki (BIP)


21 maja 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty – Ogłoszenie 2021/BZP 00054434/01  z dnia 13.05.2021 r.

Informacja do pobrania – załączniki (BIP)


21 maja 2021 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na postępowanie – Ogłoszenie 2021/BZP 00054434/01  z dnia 13.05.2021 r.

Informacja do pobrania – załączniki (BIP)


18 maja 2021 r.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ – Ogłoszenie 2021/BZP 00054434/01  z dnia 13.05.2021 r.

Odpowiedź do pobrania – załączniki (BIP)


13 maja 2021 r.

Ogłoszenie 2021/BZP 00054434/01  z dnia 13.05.2021 r.

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Organizacja i przeprowadzenie kursów – załączniki (BIP)


29 stycznia 2021r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3: OGŁOSZENIE nr 774179-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (BIP) – do pobrania


22 stycznia 2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1,4,5: OGŁOSZENIE nr 774179-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja o wyborze oferty – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze oferty (BIP) – do pobrania


22 stycznia 2021r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2: OGŁOSZENIE nr 774179-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (BIP) – do pobrania


11 stycznia 2021r.

W dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM nr 774179-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (BIP) – do pobrania


30 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie nr 774179-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Do dnia 11 stycznia 2021 r., do godz. 15.00 można składać oferty do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.5.2.2020 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni – załączniki (BIP)


29 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 4: OGŁOSZENIE nr 766078-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja o wyborze oferty  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze oferty (BIP) – do pobrania


29 grudnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1: OGŁOSZENIE nr 766078-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (BIP) – do pobrania


28 grudnia 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 6: OGŁOSZENIE nr 766078-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (BIP) – do pobrania


23 grudnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2, 3 i 5: OGŁOSZENIE nr 766078-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (BIP) – do pobrania


23 grudnia 2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 8: OGŁOSZENIE nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu  (bip) – do pobrania


22 grudnia 2020r.

W dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM nr 766078-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (BIP) – do pobrania


 

14 grudnia 2020r.

OGŁOSZENIE nr 766078-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Do dnia 22 grudnia 2020 r., do godz. 15.00 można składać oferty do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.4.2.2020 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni – załączniki (BIP)


08 grudnia 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 i 3: OGŁOSZENIE nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja o wyborze ofert  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze ofert  (bip) – do pobrania


08 grudnia 2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach: 1, 5, 6, 7: OGŁOSZENIE nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu  (bip) – do pobrania


04 grudnia 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 i 8: OGŁOSZENIE nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja o wyborze ofert  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze ofert  (bip) – do pobrania


24 listopada 2020 r.

W dniu 24.11.2020 r. o godz. 15.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


18 listopada 2020r.

W dniu 17.11.2020 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


16 listopada 2020r.

OGŁOSZENIE nr 610360-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Projekt pn.: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Do dnia 24 listopada 2020 r., do godz. 15.00 można składać oferty do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.2.2.2020 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni – załączniki (BIP)


POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

27 listopada 2019r.

Informacja o wyborze oferty KURS „Zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe. Metody badań produktów spożywczych (fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oraz próbek biologicznych pobranych od pacjenta”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia „Zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe. Metody badań produktów spożywczych (fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oraz próbek biologicznych pobranych od pacjenta” w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU,

UL. PODWALE 12, 47-400 RACIBÓRZ”


22 listopada 2019r.

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursu: „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi” lub o tematyce zbliżonej:„Zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe. Metody badań produktów spożywczych (fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oraz próbek biologicznych pobranych od pacjenta”

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2019 r.

Do pobrania: BIP


14 listopada 2019r.

Informacja o wyborze oferty KURS „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka” w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU,

UL. PODWALE 12, 47-400 RACIBÓRZ”


Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursu: „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka”

Do pobrania (BIP)


Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty – część II – Pracownie Chemiczne.

Ogłoszenie nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2 – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 (bip) – do pobrania


Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

Ogłoszeniem nr 549141-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Informacja o unieważnienie postępowania w części 1 i 2 – do pobrania ze strony,

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2 (bip) – do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (część 1, 5, 7, 8) oraz unieważnieniu postępowania (część 3, 4, 6, 9).

Ogłoszenie nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze ofert (część 1, 5, 7, 8) – do pobrania ze strony,

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3, 4, 6, 9) – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze ofert (część 1, 5, 7, 8) (bip) – do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3, 4, 6, 9) (bip) – do pobrania.


W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z Ogłoszeniem nr 549141-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania ze strony,

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z Ogłoszeniem nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania ze strony,

Informacja z otwarcia ofert (bip)do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

Ogłoszenie nr 549141-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.12.1.2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów (bip)załączniki.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – IV

Ogłoszenie nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.10.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni (BIP)załączniki.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3,6,7,9,10,11,14) oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1,2,13).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Informacja o unieważnieniu – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze ofert – do pobrania ze strony,

Informacje o unieważnieniu i wyborze ofert (bip) – do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 8 i 12) oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 4 i 5).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

 

Informacja o unieważnieniu – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze ofert – do pobrania ze strony,

Informacje o unieważnieniu i wyborze ofert (bip)do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

W dniu 16.04.2019 r. komisja przetargowa dokonała oceny i badania ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 8 i 9) – do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) – do pobrania

Informacje do pobrania z bip – do pobrania.


W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania ze strony,

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

W dniu 05.04.2019 r. wpłynęły prośby oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIE nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Treść pytań (1) oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań (2) oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

W dniu 08.04.2019 r. dokonano sprostowania z otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert – do pobrania

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (bip)informacja.


W dniu 04.04.2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja z otwarcia ofert (bip)informacja.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

02 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 10 kwietnia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.8.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni (BIP) – załączniki.Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

27 marca 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 04 kwietnia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.7.1.2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów (bip) – załączniki.Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – II

13 marca 2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu  (bip) – do pobrania


8 marca 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5 i 7: OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze ofert  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze ofert  (bip) – do pobrania


W dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


26 lutego 2019r.

W dniu 26.02.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIE nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


21 lutego 2019r.

OGŁOSZENIE nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 1 marca 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.5.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni (BIP) – załączniki.Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

22 marca 2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty. Dotyczy OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty (bip) – link


07 marca 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3 – KURS Florysta)  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3 – KURS Florysta) (bip) – link


28 lutego 2019r.

Informacja o unieważnieniu części 2 i 4 oraz 5, 6, 9, 10 dotyczących OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja o unieważnieniu części 2 i 4 (brak środków)  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu części 5, 6, 9, 10 (brak ofert)  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (bip) – link


22 lutego 2019r.

W dniu 22.02.2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – link


15 lutego 2019r.

OGŁOSZENIE 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15 O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.3.1.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – do pobrania,

Zmiana treści SIWZ – do pobrania,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SIWZ (bip) – link,


14 lutego 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.3.1.2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów (bip)załączniki.Przedmiotem zamówienia była dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

15 lutego 2019r.

OGŁOSZENIA o unieważnieniu postępowania część 4,5,7,8,10,13,18,19 ZAMÓWIENIA nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia była dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o unieważnieniu postępowania  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu postępowania (bip) – do pobrania


05 lutego 2019r.

OGŁOSZENIA o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania

ZAMÓWIENIE O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty (bip) – do pobrania

Informacja o unieważnieniu  postępowania – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu postępowania (bip) – do pobrania


25 stycznia 2019r.

W dniu 25.01.2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


22 stycznia 2019r.

W dniu 22.01.2019 r. wpłynęły dwie prośby oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść pytań I oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań I oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania

Treść pytań II oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań II oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


18 stycznia 2019r.

W dniu 18.01.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


16 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 503206-N_2019 z dnia 16-01-2019  r.

W dniu 15.01.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” – do pobrania ze strony

Treść „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” (bip) – do pobrania

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania

Do dnia 25 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.


14 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 23 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni – załączniki.