Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

O Programie Erasmus

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość kilka dotychczasowych programów: „Uczenie się przez całe życie” i jego programy sektorowe (Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Informacje ogólne

Zgodnie z założeniami program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Uczestnikami programu Erasmus+ są:

– wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia,  Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) i państwa spoza UE uczestniczące w programie: Norwegia, Islandia i Lichtenstein, Turcja, FYROM

Więcej informacji na: www.erasmusplus.org.pl/o-programie