Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Kontakt Centrum

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu „Budowlanka – Gastronomik”

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6-8, tel. 32 415 46 54, 32 415 28 60, 32 415 29 63


Sekretarz Centrum:

Magdalena Misiak

e-mail: sek@ckziu1.idsl.pl


Sekretariat:

Janina Wrona

e-mail: sek2@ckziu1.idsl.pl

Karolina Kurzeja

e-mail: sek3@ckziu1.idsl.pl


Kierownik kadr i administracji

Joanna Jania

e-mail: kadry@ckziu1.idsl.pl


Administracja:

Simona Paskuda

s.paskuda@ckziu1.idsl.pl

Milena Przybyła

m.przybyla@ckziu1.idsl.pl

Alina Czogała

a.czogala@ckziu1.idsl.pl


Kadra kierownicza Centrum:

Jacek Kąsek – dyrektor Centrum,
e-mail: jk@ckziu1.idsl.pl

Katarzyna Dedek – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych,
e-mail: k.dedek@ckziu1.idsl.pl

Beata Łodziak – wicedyrektor ds. egzaminów,
e-mail: b.lodziak@ckziu1.idsl.pl

Aleksandra Kalisz – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
e-mail: a.kalisz@ckziu1.idsl.pl


Księgowość:

Centrum Usług Wspólnych, Racibórz. ul. Opolska

Marek Wilk – Dyrektor CUW

e-mail: cuwraciborz@gmail.com