CKZiU nr 1 w Raciborzu

Rada Rodziców informuje

Odbyło się spotkanie Zarządu Rady Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu inaugurujące rok szkolny 2020/2021.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców o wsparcie finansowe działalności Rady.

Bez Waszego wsparcia i zaangażowania w działalność Rady nie jesteśmy w stanie sfinansować wielu inicjatyw realizowanych przez szkołę tj.

– Rozpoczęcie roku (tyty i słodycze dla uczniów pierwszych klas),

– Różnego rodzaju konkursy i olimpiady (wpisowe, pobyt i zwrot kosztów transportu),

– Mikołajki, piknik na dzień dziecka i dzień sportu (słodycze, grill),

– Nagrody dla uczniów (m. in. na zakończenie roku szkolnego),

– Pomoc i wsparcie dla uczniów i wiele innych inicjatyw.

Jeżeli ustalona kwota 60 złotych jest dla kogoś zbyt duża to istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach: w październiku i styczniu. Możliwa jest również jakakolwiek kwota uznana przez Państwo za właściwą.

Każda wpłata mile widziana. Wpłaty można dokonać na konto lub u wychowawcy klasy.

Numer konta: 44 8475 0006 2001 0009 9772 0001 – Bank Spółdzielczy w Raciborzu.

Rada Rodziców CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz.

W tytule proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.