Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Rada Rodziców informuje

Rada Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zaprasza do współpracy i zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Dzięki wpłatom możemy m.in. dofinansować uczniom organizację imprez szkolnych, wyjazdy na olimpiady i turnieje, finansować nagrody oraz wspomagać działania CKZiU nr 1 adresowane do  naszych uczniów.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Raciborzu

44 8475 0006 2001 0009 9772 0001

W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wysokość składki na rok szkolny 2023/2024 wynosi 60 zł .

Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą kwotę.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za dokonane wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

Wspólnie możemy więcej zrobić dla naszych dzieci.

 

Uchwalono, że 10% kwoty wpłaconej przez daną klasę CKZiU nr 1 w Raciborzu będzie przekazana wychowawcy klasy do wykorzystania przez uczniów tej klasy.

 

Z poważaniem

Prezydium Rady Rodziców