Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

O projekcie – Niemcy, Hiszpania

Projekt pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” zakłada realizację wielu mobilności skierowanych do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wartość projektu wynosi 416 000 zł i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

W ramach pierwszego wsparcia dwie grupy sześcioosobowe  nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjadą na tygodniowy staż szkoleniowy do firmy logistycznej w Hiszpanii. Przed każdym wyjazdem zostanie zorganizowane przygotowanie kulturowe i językowe z języka hiszpańskiego.

Uczestnikami projektu będą również uczniowie klas trzecich różnych zawodów. W zawodzie technik logistyk 14 uczniów odbędzie miesięczny staż w przedsiębiorstwie logistycznym. Uczniowie zostaną również objęci przygotowaniem kulturowym i językowym z języka hiszpańskiego i angielskiego. W zawodzie technik ekonomista grupa 10 uczniów wyjedzie na miesięczną praktykę zawodową do Chemnitz w Niemczech. Przygotowanie młodzieży będzie obejmowało zajęcia z języka niemieckiego biznesowego oraz zajęć z wiedzy o regionie.

W wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym w Niemczech uczniowie będą wykonywać czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w szczególności skupią się na poznawaniu procesu produkcyjnego miejscowych przedsiębiorstw, zgłębianiu praktycznych sposobów naliczania wynagrodzeń, księgowaniu operacji gospodarczych, kontrolowaniu dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym, analizowaniu zobowiązań oraz wystawianiu dokumentów. Uczestnikami projektu staną się również uczniowie z zawodu technik organizacji reklamy. Przed wyjazdem uczniowie przygotują się z języka niemieckiego biznesowego oraz z wiedzy o regionie Sachsen. Praktyka zawodowa odbędzie się w ośrodku szkoleniowym partnera. Uczniowie nauczą się samodzielnie prowadzić agencję reklamową, poznają specjalistyczne programy graficzne w których będą tworzyć materiały reklamowe. Niemiecki partner projektu zamierza organizować dla uczestników w wolnym czasie wycieczki regionalne w celu poznania miejscowej kultury oraz wartości regionu.

Projekt będzie realizowany dwa lata od stycznia 2016 do grudnia 2017 roku. Wszystkie wsparcia dla nauczycieli i uczniów odbywające się w ramach programu są bezpłatne, ponieważ projekt pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla młodzieży uczestniczącej w projekcie to wielka szansa rozwoju i możliwość poznania swojego zawodu w praktyce nie tylko na gruncie polskim. Natomiast nauczyciele przez odbyty staż i szkolenia zdobędą nowe doświadczenia zawodowe w zakresie funkcjonowania firm logistycznych, co znacznie wpłynie na jakość kształcenia zawodowego w szkole.

plakat