Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Partner – Niemcy, Hiszpania

1. Partner niemiecki (Chemnitz)

Naszym partnerem w projekcie jest organizacja F+U Sachsen. Nasz partner prowadzi kształcenie szkolne w zakresie gimnazjów, kolegiów, szkół zawodowych oraz kształcenie pozaszkolne, w ramach którego realizuje kursy, szkolenia, staże i praktyki zawodowe o charakterze międzynarodowym. Od 1991 roku liczba ICS-uczestników wynosi średnio 1.500 uczniów i studentów z Europy i Azji. Ośrodek szkoleniowy kształci:

 •     Naukowców – dążenie do wymiany naukowej z niemieckimi kolegami,
 •     Managerów – którzy chcą nabyć międzynarodowe kwalifikacje,
 •     Trenerów – pragnących aktualizować swą wiedzę o nowe technologie i metody nauczania,
 •     Studentów – przygotowanie praktyczne dla niemieckich szkół wyższych,
 •     Uczniów – szukanie doświadczeń zawodowych za granicą.

Ośrodek ma bogate doświadczenie w szkoleniu zagranicznych uczniów/studentów, biorąc udział w programach finansowanych ze środków UE takich jak:

 •     Programy Europejskie Exchange (Program Leonardo da Vinci Mobilność, ExChance, EQUAL),
 •     Ustanowienie i funkcjonowanie bazy szkoleniowej Automobile Chang Zhou, w prowincji Jiangsu, Chiny,
 •     programów, naukowych rozpraw i projekty wymiany z partnerami z Chin, Polska, Rosja, Hiszpania, Syria, Turcja, Wielka Brytania i wielu innych krajach.

Partner będzie kształcił naszych uczniów w zawodach: technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy.

Praktyka zagraniczna będzie się odbywać na terenie ośrodka szkoleniowego. Ośrodek jest wyposażony w specjalistyczne pracownie w zakresie wybranych zawodów: każdy stażysta będzie posiadał swoje stanowisko pracy, o które będzie musiał dbać a także samodzielnie organizować sobie pracę – zgodnie z poleceniem nauczyciela prowadzącego. Uczniowie nie muszą dojeżdżać na staż, bowiem odbywa się ona w kompleksie ośrodka.

Ośrodek ten również zajmuje się certyfikacją stażu, monitoringiem prawidłowego przebiegu mobilności.

Nasz partner posiada ogromne doświadczenie w kształceniu zawodowym młodzieży – od wielu lat kształci specjalistów w wielu zawodach.

Dla technika ekonomisty jednostka posiada bogate zaplecze techniczne, które wykorzystuje do stworzenia warunków pracy bardzo zbliżonych do pracy biurowej w rzeczywistości. Odbywanie praktyki przez techników ekonomistów polega na założeniu symulacyjnej firmy „Üfa”,  w której praktykant pracuje na wszystkich jej stanowiskach tj.: księgowości, marketingu, reklamy, kadr.

Praktyka dla technika organizacji reklamy polega na samodzielnych czynnościach na stanowisku pracy typowych dla agencji reklamowej. Stażysta będzie musiał wykazać się kreatywnością, z wykorzystaniem różnych programów do tworzenia nośników reklamy tj. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Stażyści poznają również metody i techniki tworzenia skutecznej reklamy, poznają znaczenie kolorów w reklamie.

Nasz partner jest nam bardzo dobrze znany, ponieważ współpracowaliśmy z nim w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci. O ponownym wyborze tego partnera zadecydowały pozytywne wrażenia oraz poziom wysokiego kształcenia, który potwierdził się podczas mierzenia jakości kształcenia uczniów wracających z odbytego stażu.

Instytucja goszcząca dba także o wartości kulturowe jak i leksykalne wśród praktykantów: organizuje w dniach wolnych od zajęć praktycznych liczne regionalne wycieczki krajoznawcze do ościennych miast np. Drezno, Weimar.

Partner posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów w różnych działach pracy biurowej: specjalistę ds. reklamy i marketingu, pracownika kadr oraz nauczyciela rachunkowości.

Nauczyciele zatrudnieni przez instytucję goszczącą bardzo poważnie traktują jakość kształcenia zawodowego. Rzetelnie przygotowują się do zajęć z praktykantami z zagranicy. Przygotowanie to dotyczy nie tylko części merytorycznej zajęć, ale również części leksykalnej. Prowadzący zajęcia dopasowują słownictwo do poziomu językowego praktykantów.

Zdobyta wiedza podczas zajęć jest na bieżąco utwierdzana rzeczywistymi przykładami. Jednostka organizuje liczne wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców różnego typu: produkcyjnego, usługowego oraz handlowego.

Osoby zaangażowane w realizację naszego projektu u partnera w Niemczech:

 1. Pani Kathleen Meinhold jest kierowniczką ośrodka szkoleniowego, posiada tytuł MBA, koordynuje współpracę międzynarodową.
 2. Pani Ute Fischer jest pedagogiem, ekonomistą, dyplomowanym nauczycielem przedmiotów ekonomicznych, będzie opiekunem naszej grupy ekonomistów.
 3. Pan K.E. Schreiner dyplomowany specjalista ds. handlu, będzie opiekunem organizatorów reklamy.
 4. Pani Gundula Pinillo jest koordynatorem projektu, asystentem Kathleen Meinhold, z nią załatwiamy wszystkie formalności, uzgadniamy program stażu, przebieg praktyki; kontaktuje się z koordynatorami w kraju w zakresie monitoringu i ewaluacji projektu.

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt biegle posługują się językiem niemieckim oraz angielskim.

2. Partner hiszpański (SEVILLA)

euroMind to prężnie rozwijająca się andaluzyjska instytucja szkoleniowo-edukacyjno-doradcza posiadająca siedzibę w miejscowości Úbeda i Sewilla w południowej Hiszpanii.

euroMind zapewnienie praktyki w ponad 700 przedsiębiorstwach z różnych dziedzin gospodarki począwszy od  sektora produkcyjnego skończywszy na sektorze usługowym, jak również praktyczne szkolenia prowadzone we współpracy z lokalnymi hiszpańskimi  szkołami zawodowymi z okresami obserwacyjnymi w firmach.

Dzięki tej różnorodności współpracy euroMind jest w stanie umożliwić zorganizowanie praktyk, czy szkoleń w nawet najbardziej wymagających  dziedzinach technicznych  takich jak elektronika, energetyka odnawialna, mechanika (CNC), mechanika lotnicza, czy szeroko rozumiana logistyka, czy spedycja. euroMind ściśle współpracuje z placówkami edukacyjnym na terenie całej Hiszpanii, które pełniąc rolę organów właściwych, posiadających formalne kompetencje do ewaluacji opanowanych przez uczniów efektów uczenia się, umożliwiają oficjalną certyfikację dzięki czemu możliwy jest transfer umiejętności, kompetencji i wiedzy nabytych za granicą do kraju ojczystego. W ten sposób euroMind  ułatwia  młodym ludziom podnoszenie kompetencji zawodowych poza granicami swojego ojczystego kraju przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ich mobilności zawodowej i geograficznej.

Wśród partnerskich firm, które współpracują z euroMind w ramach programu Erasmus + przyjmując na praktyki zagranicznych stażystów z całej Europy znajdują się również przedsiębiorstwa w sektorze logistycznym takie jak: Auto Recambios Marti, Carrefour – Logistics Department, MAYBE Postal, Tourline Express, SIME-Distrelfon, Tecnilum, etc.

euroMind organizuje również bezpłatne kursy języka angielskiego dla personelu i zarządów partnerskich firm, aby zwiększyć ich kompetencje językowe z zakresie języka angielskiego i ułatwić komunikacje z zagranicznymi praktykantami, który w lepszym stopniu władają językiem angielskim niżeli hiszpańskim.

Głównym działaniem euroMind w dziedzinie, której dotyczy projekt jest organizacja, zarządzanie programem całego pobytu i czuwanie nad tym, aby program merytoryczny obejmujący praktyczne szkolenia i praktyki w firmach został zrealizowany według wspólnie określonych przez wszystkich partnerów założeń jeszcze na etapie pisania wniosku.

Kadra euroMind włada biegle sześcioma językami. Pracownicy merytoryczni prowadzą ewaluację i monitoring projektów, dbają o upowszechnianie efektów działań, zajmują się certyfikacją prowadzonych projektów.

Specjalizacja i doświadczenie pracowników euroMind:

Dyrektor, Carlos Hoyo de la Torre – dyplomowany magister z zakresu prawa, zarządzania i administracji, mówiący płynnie w j.hiszpańskim, angielskim i włoskim, beneficjent i uczestnik różnych europejskich programów mobilności, posiadający bogate doświadczenie w pracy dla firm konsultingowo-szkoleniowych zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Hiszpanii. Odpowiedzialny za kwestie finansowo-rozliczeniowe wniosku, przygotowanie kosztorysu realizacji projektu po stronie hiszpańskiej, faktur, przygotowanie umów o zakresie, ilości i jakości usług, podpisanie porozumień o programie zajęć, nadzór nad jakością prowadzonych projektów i ich zgodnością z założonymi celami. Carlos Hoyo jest również osobą, która przygotowuje wnioski we współpracy z hiszpańskimi instytucjami wysyłającymi, a więc ma pełną świadomość tego jak prawidłowa realizacja projektów  mobilności powinna przebiegać na każdym etapie cyklu projektowego.

Główny koordynator projektów, Amelia Wójcik: dyplomowana  magister filologii angielskiej, posiadająca dyplom tłumacza środowiskowego, jak również  angielski dyplom w zakresie zarządzania  zasobami ludzkimi, mogąca pochwalić się bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu i zarządzaniu unijnymi projektami mobilności, biegle mówiąca w j.polskim, angielskim i hiszpańskim. Odpowiedzialna za uczestnictwo w procesie omówienia i analizy propozycji projektowej, pomoc w przygotowaniu wniosku – dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do prawidłowego złożenia wniosku aplikacyjnego, nadanie odpowiedniego kierunku idei przedstawionej we wniosku, monitorowanie kursu j.hiszpańskiego organizowanego w ramach przygotowania językowego, regularna kontrola  poprawności realizacji projektu przez pracowników euroMind.

Mentor/opiekun w Ubedzie, Martyna Kopystyńska: dyplomowana magister filologii hiszpańskiej ukończonej na Uniwersytecie Śląskim, specjalizująca się w tłumaczeniu ustnymi i pisemnym, mówiąca biegle w j.polskim, hiszpańskim i angielskim, charakteryzująca się nienagannymi umiejętnościami organizacyjnymi i kierowniczymi.  Odpowiedzialna za gromadzenie dokumentacji projektowej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i certyfikatów poświadczającej zdobyte przez stażystów umiejętności i kompetencje  (porozumienia o programie zajęć, certyfikaty praktyk, Europassy, certyfikaty kursu j.hiszpańskiego, ewaluacje cząstkowe i końcowe,wewnętrzny raport końcowy), organizację zajęć kulturalno-społecznych i programu upowszechniania rezultatów, sprawny i szybki przepływ informacji między  biurem, grupą i personelem zakwaterowania, przeprowadzenie zajęć z upowszechniania rezultatów projektu – uczniowie pracują nad wybraną przez siebie formą upowszechniania rezultatów projektu pod okiem zespołu euroMind. Może to być strona na Facebooku, prezentacja w Power Poincie, reportaż fotograficzny, etc.  Uczniowie pod okiem zespołu ćwiczą również umiejętności prezentacyjne, przeprowadzenie, przygotowanie wewnętrznego raportu końcowego.