Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

ZAPYTANIA OFERTOWE

27 czerwca 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska  6, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym wg regulaminu wewnętrznego na zadanie pod nazwą: Remont sal lekcyjnych w budynku szkoły „Gastronomika”:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Druk oferty.

22 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska  6 informuje o wyborze wykonawców na:

  1. „Organizacja i przeprowadzenie kursu – Prawo jazdy kat. B”,
  2. „Operator wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe, wózki widłowe) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”,
  3. Organizacja i przeprowadzenie kursu : „Rezydent Turystyczny”.

Ogłoszenie na BIP (pobierz)


08 listopada 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska  6, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. „Organizacja i przeprowadzenie kursu – Prawo jazdy kat. B”,
  2. „Operator wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe, wózki widłowe) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”,
  3. Organizacja i przeprowadzenie kursu : „Rezydent Turystyczny”.

01 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska  6,

zaprasza do złożenia oferty na:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Do poprania


26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska  6,

informuje o złożonych ofertach oraz wyborze Wykonawcy na:
1. Remont pracowni oraz modernizację instalacji elektrycznej i sieci logicznej w pracowni w CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6 w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

2. Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logicznej w  istniejącej pracowni architektury krajobrazu w CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6 w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

Ogłoszenie na BIP (pobierz)


16 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska  6,

zaprasza do złożenia oferty na:
1. Remont pracowni oraz modernizację instalacji elektrycznej i sieci logicznej w pracowni w CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6 w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

2. Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logicznej w  istniejącej pracowni architektury krajobrazu w CKZiU nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6 w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”

Zapytania ofertowe na BIP (pobierz)