CKZiU nr 1 w Raciborzu

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

27 listopada 2019r.

Informacja o wyborze oferty KURS „Zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe. Metody badań produktów spożywczych (fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oraz próbek biologicznych pobranych od pacjenta”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia „Zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe. Metody badań produktów spożywczych (fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oraz próbek biologicznych pobranych od pacjenta” w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU,

UL. PODWALE 12, 47-400 RACIBÓRZ”


22 listopada 2019r.

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursu: „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi” lub o tematyce zbliżonej:„Zakażenia, zarażenia i zatrucia pokarmowe. Metody badań produktów spożywczych (fizykochemiczne, mikrobiologiczne) oraz próbek biologicznych pobranych od pacjenta”

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2019 r.

Do pobrania: BIP


14 listopada 2019r.

Informacja o wyborze oferty KURS „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka” w wyniku przeprowadzonej oceny dwóch złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich informujemy, że udziela się zamówienia na realizację powyższego kursu:

ZAKŁADOWI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RACIBORZU,

UL. PODWALE 12, 47-400 RACIBÓRZ”


Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji kursu: „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka”

Do pobrania (BIP)


Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty – część II – Pracownie Chemiczne.

Ogłoszenie nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2 – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 (bip) – do pobrania


Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

Ogłoszeniem nr 549141-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Informacja o unieważnienie postępowania w części 1 i 2 – do pobrania ze strony,

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2 (bip) – do pobrania


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (część 1, 5, 7, 8) oraz unieważnieniu postępowania (część 3, 4, 6, 9).

Ogłoszenie nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze ofert (część 1, 5, 7, 8) – do pobrania ze strony,

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3, 4, 6, 9) – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze ofert (część 1, 5, 7, 8) (bip) – do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3, 4, 6, 9) (bip) – do pobrania.


W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z Ogłoszeniem nr 549141-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania ze strony,

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z Ogłoszeniem nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania ze strony,

Informacja z otwarcia ofert (bip)do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

Ogłoszenie nr 549141-N-2019 z dnia 2019-05-17 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.12.1.2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów (bip)załączniki.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – IV

Ogłoszenie nr 548924-N-2019 z dnia 2019-05-17 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 27 maja 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.10.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni (BIP)załączniki.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 3,6,7,9,10,11,14) oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1,2,13).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Informacja o unieważnieniu – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze ofert – do pobrania ze strony,

Informacje o unieważnieniu i wyborze ofert (bip) – do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 8 i 12) oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 4 i 5).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

 

Informacja o unieważnieniu – do pobrania ze strony,

Informacja o wyborze ofert – do pobrania ze strony,

Informacje o unieważnieniu i wyborze ofert (bip)do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

W dniu 16.04.2019 r. komisja przetargowa dokonała oceny i badania ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (część 8 i 9) – do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) – do pobrania

Informacje do pobrania z bip – do pobrania.


W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania ze strony,

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

W dniu 05.04.2019 r. wpłynęły prośby oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIE nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Treść pytań (1) oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań (2) oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

W dniu 08.04.2019 r. dokonano sprostowania z otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert – do pobrania

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (bip)informacja.


W dniu 04.04.2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja z otwarcia ofert (bip)informacja.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – III

02 kwietnia 2019r.

OGŁOSZENIE nr 532533-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 10 kwietnia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.8.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni (BIP) – załączniki.Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

27 marca 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 530447-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 04 kwietnia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.7.1.2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów (bip) – załączniki.Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – II

13 marca 2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o unieważnieniu  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu  (bip) – do pobrania


8 marca 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5 i 7: OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze ofert  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze ofert  (bip) – do pobrania


W dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


26 lutego 2019r.

W dniu 26.02.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIE nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


21 lutego 2019r.

OGŁOSZENIE nr 516815-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. o ZAMÓWIENIU DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 1 marca 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.5.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni (BIP) – załączniki.Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU

22 marca 2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty. Dotyczy OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty (bip) – link


07 marca 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3 – KURS Florysta)  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3 – KURS Florysta) (bip) – link


28 lutego 2019r.

Informacja o unieważnieniu części 2 i 4 oraz 5, 6, 9, 10 dotyczących OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja o unieważnieniu części 2 i 4 (brak środków)  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu części 5, 6, 9, 10 (brak ofert)  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu (bip) – link


22 lutego 2019r.

W dniu 22.02.2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14r. (ze zmianą nr 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15).

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – link


15 lutego 2019r.

OGŁOSZENIE 540030519-N-2019 z dnia 2019-02-15 O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.3.1.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – do pobrania,

Zmiana treści SIWZ – do pobrania,

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SIWZ (bip) – link,


14 lutego 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.3.1.2019

Organizacja i przeprowadzenie kursów (bip)załączniki.Przedmiotem zamówienia była dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

15 lutego 2019r.

OGŁOSZENIA o unieważnieniu postępowania część 4,5,7,8,10,13,18,19 ZAMÓWIENIA nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia była dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o unieważnieniu postępowania  – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu postępowania (bip) – do pobrania


05 lutego 2019r.

OGŁOSZENIA o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania

ZAMÓWIENIE O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty  – do pobrania ze strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty (bip) – do pobrania

Informacja o unieważnieniu  postępowania – do pobrania ze strony

Informacja o unieważnieniu postępowania (bip) – do pobrania


25 stycznia 2019r.

W dniu 25.01.2019 r. o godz. 11.30 dokonano otwarcia ofert zgodnie z OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Informacja z otwarcia ofert  – do pobrania ze strony

Informacja z otwarcia ofert (bip) – do pobrania


22 stycznia 2019r.

W dniu 22.01.2019 r. wpłynęły dwie prośby oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść pytań I oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań I oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania

Treść pytań II oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań II oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


18 stycznia 2019r.

W dniu 18.01.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi  – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania


16 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 503206-N_2019 z dnia 16-01-2019  r.

W dniu 15.01.2019 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Treść „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” – do pobrania ze strony

Treść „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” (bip) – do pobrania

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi – do pobrania ze strony

Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi (bip) – do pobrania

Do dnia 25 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.


14 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 503206-N_2019 z dnia 2019-01-14 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.

Nazwa projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dnia 23 stycznia 2019 r., do godz. 11.00 można składać oferty na dopuszczenie do udziału w postępowaniu o numerze: CKZiU1.KAK.260.1.2019 pn. Dostawa doposażenia pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Doposażenie pracowni – załączniki.