CKZiU nr 1 w Raciborzu

Rekrutacja

 

 


W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1, etap II”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy.

• Regulamin rekrutacji (tekst ujednolicony – zmiana 16.11.2020 r.) – pobierz

• Formularz zgłoszeniowy (uczeń) – załącznik nr 1

• Ankieta rekrutacyjna (uczeń) – załącznik nr 2,

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 3,

• Oświadczenie uczestnika – załącznik 4,

• Formularz zgłoszeniowy (nauczyciel) – załącznik 5,

• Ankieta rekrutacyjna (nauczyciel) – załącznik 6,

• Oświadczenie – Prawo Jazdy – załącznik 7.

 

Nowy regulamin – rekrutacja uzupełniająca (26 października 2022 r.)