CKZiU nr 1 w Raciborzu

Egzamin zawodowy

KOMUNIKATY CKE – EGZAMIN ZAWODOWY
1. Informacja o egzaminie zawodowym – 2019-AKTUALIZACJA
2. Wykaz olimpiad /zwolnienie z egzaminu/ – 2020
3. Komunikat o dostosowaniach 2020
4. Harmonogram egzaminów – 2020
5. Komunikat w sprawie dyplomów

6. Komunikat o przyborach – cz. pisemna

7. Komunikat o przyborach – cz. praktyczna

8.  Harmonogram egzaminów zawodowych w cyklu kształcenia – podstawa z 2017 r

9. Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2020

a) Deklaracja dla uczestnika KKZ

b) Deklaracja dla ucznia –  absolwenta