1. Informacja nt. organizacji egzaminu – Matura 2019
2. Harmonogram egzaminów -Matura 2019
3. Komunikat CKE o przyborach – Matura 2019
4. Komunikat CKE o dostosowaniach – Matura 2019
5. Druki Deklaracji – Matura 2019
– Uczniowie i absolwenci z lat 2016 – 2018 /nowa formuła/ – Załącznik 1 a
– Absolwenta szkoły ponadpodstawowej, który nie posiada świadectwa dojrzałości – Załącznik 1 b
– Absolwentów szkoły ponadpodstawowej sprzed 2005 r., który posiada świadectwo dojrzałości – Załącznik 1 c
– Absolwenci technikum z lat 2006 – 2015 /stara formuła/ –  Załącznik 1 d
– Absolwenci szkoły zlikwidowanej /np. Liceum Profilowane/ – Załącznik 1 e
6. Deklaracje – dodatkowe informacje