CKZiU nr 1 w Raciborzu

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

plakat justzna kwasny

Drodzy Gimnazjaliści,

Już po raz siódmy pragniemy zaprosić Was do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku tematem konkursu jest hasło: „Handel i negocjacje”. Jak co roku czekają nas Was fantastyczne nagrody multimedialne oraz bony książkowe.

24 marca 2017 roku powinniście przystąpić do rozwiązania testu w Waszej szkole a następnie, najlepsi z Was, stworzą trzyosobową drużynę, która będzie reprezentować Wasze gimnazjum 7 kwietnia 2017 roku w finale konkursu (ul. Gimnazjalna 3, aula Ekonomik)

UWAGA!

W tym roku postanowiliśmy nagrodzić dodatkowymi pięcioma punktami tych uczestników Konkursu, którzy wykażą się większym zaangażowaniem i przygotują reklamę Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w CKZiU nr 1 w Raciborzu („Ekonomika”).

Reklama powinna spełniać następujące kryteria:

 1. Reklama powinna mieć formę filmu nakręconego komórką o maksymalnym czasie trwania 1 minuta, zapisany w formacie avi
 2. Film powinien zawierać slogan reklamowy,
 3. Film powinien przedstawiać co najmniej jeden kierunek kształcenia proponowany przez Technikum nr 1 – Ekonomik (może kilka lub wszystkie),
 4. Film powinien kształtować pozytywny wizerunek Technikum nr 1

Punkty uzyskane za przygotowanie filmu reklamowego zostaną doliczone w części pisemnej w drugim etapie konkursu. Ocenie podlegać będą filmy nadesłane na adres e-mail: j.kwasny@ckziu1.idsl.pl do dnia 31 marca 2017.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów w celach marketingowych.

Harmonogram imprezy:

9.00 – przywitanie gości przez dyrektora CKZiU nr 1 Jacka Kąska

9.10 – oficjalne otwarcie konkursu przez Starostę Powiatu Raciborskiego

9.15   – 10.00  uczestnicy rozwiązują drużynowo 3 zadania z zakresu konkursu.

10.00 – 10.15  przerwa na poczęstunek

10.15 – 10.30  prezentacja związana z tematyką konkursu

10.35 – ogłoszenie wyników I etapu i wyłonienie 3 drużyn finałowych

10.40 – quiz ekonomiczny składający się z 5 rund pytań

Około godz. 11.30 – zakończenie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów

Zakres Konkursu

 1. Przedsiębiorczość jako postawa człowieka:
  1. cechy osoby przedsiębiorczej,
  2. mocne i słabe strony własnej osobowości.
 2. Rynek:
  1. pojęcie rynku i krótka charakterystyka,
  2. elementy rynku – popyt, podaż i cena,
 3. Podatki:
  1. obowiązujące stawki podatku (VAT i podatku dochodowego).
 4. Pieniądz i jego funkcje:
  1. funkcje pieniądza,
  2. inflacja, deflacja,
  3. bank centralny i banki komercyjne,
  4. kredyty bankowe
 5. Handel:
 1. Pojęcie handlu
 2. Funkcje handlu (zakup, magazynowanie, sprzedaż)
 3. Handel detaliczny i hurtowy
 4. Rodzaje przedsiębiorstw handlowych
 5. Wyposażenie przedsiębiorstw handlowych
 6. Dokumenty handlowe
 7. Nowoczesne formy handlu
 1. Negocjacje:
 1. Pojęcie negocjacji
 2. Rodzaje negocjacji
 3. Techniki negocjacji

Serdecznie zapraszamy!!!

Liczymy na Waszą obecność i fantastyczne filmy!!!

REGULAMIN KONKURSU – pobierz.

PLAKAT – pobierz.