Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Technicy analitycy wiedzą już wszystko o próbkach wody i ścieków

grudzień 2, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W kolejnym już roku szkolnym nasza młodzież korzysta z możliwości bezpłatnego wsparcia w ramach projektu unijnego. Tym razem nasi chemicy odbyli wizytę studyjną w firmie WODOCIĄGI RACIBORSKIE sp. Z o. o. oraz uczestniczyli w warsztatach: Pobieranie, utrwalanie i transportowanie próbek wody i ścieków.

Tematem przewodnim wizyty w Wodociągach, także było pobieranie próbek wody i ścieków. Dodatkowo uczniowie mogli zapoznać się z procedurami obowiązującymi podczas pracy w zakładzie, w tym w laboratoriach. W ramach ćwiczeń przeprowadzili analizy fizyko-chemiczne wody, m.in. oznaczanie: twardości ogólnej, chloru wolnego, mętności, poziomu pH oraz przewodności wody. Na zakończenie wizyty uczestnicy mieli okazję poznać historię wodociągów raciborskich, zwiedzając muzeum znajdujące się w dawnym zbiorniku wody pitnej na terenie zakładu.

Temat pobierania próbek wody kontynuowano podczas warsztatów, które prowadzone były już w szkole i w terenie, przy użyciu sprzętu zakupionego ze środków unijnych, m.in.: zlewek, czerpaków, wielofunkcyjnych przyrządów ekologicznych, mętnościomierza. Uczestnicy zapoznali się m.in. z instrukcjami oraz protokołami poboru próbek wody i ścieków, dokonywali poboru próbek wraz z wykonaniem oznaczeń w miejscu ich pobrania.

Warsztaty przeprowadziła Pani Agnieszka Kostera – kierownik laboratorium w Raciborskich Wodociągach.

Wizyty studyjne, warsztaty oraz doposażenie pracowni dofinansowane są w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wizyta studyjna Wodociągi Raciborskie

Warsztaty: Pobieranie, utrwalanie i transportowanie próbek wody i ścieków


0 comments


Dodaj komentarz