Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Wyniki matur i świadectwa dojrzałości w 2024 r.

lipiec 5, 2024 Aktualności, Top No Comments

Informujemy, że:

1. W dniu 9 lipca br. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

2. Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 9 lipca br. od godz. 12.00.

3. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – nie później niż do 16 lipca 2024 r. – składa pisemne oświadczenie (Załącznik 7) o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Oświadczenie składa się w sekretariacie szkoły. Załącznik 7 można pobrać pod linkiem: https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2024/EM-2024-Zalacznik-7.pdf

4. Poprawkowe egzaminy pisemne odbędą się w dn. 20 sierpnia 2024 r. o godz. 09:00, a ustne – w dn. 21 sierpnia 2024 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.


0 comments


Dodaj komentarz