Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nowe pracownie informatyczne w Centrum

marzec 4, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (Budowlanka-Gastronomik) przygotowano dla uczniów kolejne dwie pracownie do nauki zawodu. Pracownia komputerowa dla architektów krajobrazu oraz pracownia komputerowa hotelarsko-turystyczna, geodezyjna oraz żywienia i usług gastronomicznych zostały wyposażone w 34 komputery z dedykowanym dla uczniów oprogramowaniem.

W pracowniach zainstalowano ponadto rzutniki z ekranem, dodatkowy monitor, tablety graficzne, słuchawki oraz kamery. Będą także plotery i skanery.

W otwarciu pracowni uczestniczyli zaproszeni goście: Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski, Marek Kurpis – Wicestarosta, Roman Nowak – Skarbnik, Sylwia Sitarz – Kierownik Biura Obsługi Starosty oraz pracownicy Centrum.

Witając gości, Dyrektor Centrum – Jacek Kąsek nie krył zadowolenia. Dziękował zebranym za zaangażowanie w realizacji trudnego przedsięwzięcia. „To skok w nowoczesność kształcenia zawodowego. Mamy 12 dobrze wyposażonych pracowni. I na tym nie kończymy” – podsumował.

Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda wszystkim uczniom życzył przyjemnego użytkowania nowych sprzętów, energii i zapału w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich pasji. Zaznaczył, że są to bardzo dobre zmiany służące przede wszystkim temu, aby w szkole uczniowie mieli coraz lepsze warunki do osiągania sukcesów. Z pewnością pracownie przyczynią się do rozwoju tych kompetencji i umiejętności, którymi będą kierować się w życiu zawodowym. Podziękował również Dyrektorowi oraz zaangażowanym w realizację projektu pracownikom Centrum. 

To pierwszy etap realizowanego przez Powiat Raciborski projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”. Celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia uczniów.

W ramach projektu zostaną zorganizowane certyfikowane kursy dla uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz nauczycieli. Uczniowie będą uczestniczyli w kursie prawa jazdy kat. B oraz w stażach zawodowych w wybranych zakładach pracy.

Należy przypomnieć, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zrealizowano już dwa projekty „Nowoczesne pracownie do nauki zawodu w Powiecie Raciborskim” oraz „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”.

Efektem tych projektów są pracownie do nauki zawodu: technik architektury krajobrazu, technik analityk, technik budownictwa, technik geodeta, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Szacowana wartość realizowanych projektów to ponad 5 milionów złotych.


0 comments


Dodaj komentarz