Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nasze pracownie w trakcie realizacji

listopad 13, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Realizujemy część dużego projektu unijnego „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”. W naszym Centrum budujemy 8 pracowni do prowadzenia zajęć dla zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy i technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach projektu zaplanowano dostosowanie pracowni do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W tym m.in. toalety, winda oraz podjazd. Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 2018/2019 będziemy przygotowani do przyjęcia tych uczniów do naszego CKZiU nr 1. Koszt prac to prawie 2 mln. złotych. Potem ich wyposażenie.

Realizacja projektu została podzielona na etapy. Wykonano już najtrudniejsze prace związane z przebudową pomieszczeń na Wileńskiej 6 (Budowlanka). Następne będą prowadzone na Gimnazjalnej 3 (Ekonomik). Planujemy również termomodernizację oraz remont pomieszczeń budynku na Wileńskiej 8 (Gastronomik). Są już pierwsze efekty.

Prezentujemy fotorelację budowy dwóch pracowni gastronomicznych z zapleczem obsługi klienta oraz pracowni budowlanej wraz z zapleczem magazynowo-szatniowym.

Wygląda obiecująco. Czekamy na szybki postęp prac. Efekty będziemy publikować na bieżąco.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2 “Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT”.

Jacek Kąsek

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu

Materiał zdjęciowy przygotował Dariusz Kaptur.


0 comments


Dodaj komentarz