Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nasz koordynator unijny w Macedonii

marzec 16, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W Skopje (Macedonia), w ramach programu Erasmus+, Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe odbyło się międzynarodowe seminarium tematyczne „Skills and jobs mismatch”, na które zaproszono Małgorzatę Warwas – koordynatora projektów unijnych w CKZiU nr 1 w Raciborzu. W szkoleniu wzięło udział 35 przedstawicieli z takich krajów jak:  Austria, Niemcy, Chorwacja, Macedonia, UK, Szwecja, Turcja i Polska.

Byli to beneficjenci programów z sektora kształcenia i szkoleń zawodowych oraz edukacji dorosłych, reprezentanci instytucji powiązanych z kształceniem i zatrudnieniem: szkoły zawodowe, izby handlowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, fundacje.

Warsztaty tematyczne koncentrowały się na wypracowaniu metod wypełnienia luki między światem pracy a światem edukacji, na wymianie pomysłów, oraz wypracowaniu możliwych rozwiązań by przeciwdziałać niedopasowaniu kompetencji do potrzeb rynku pracy.

Seminarium stworzyło przestrzeń  do dyskusji na temat dotychczasowych praktyk. Była to również okazja do zainicjowania współpracy, stworzeniu sieci kontaktów z innymi państwami której efektem będą konkretne projekty wspierające silniejsze powiązania między interesariuszami z sektora kształcenie szkolenia i rynku pracy.

Udział w międzynarodowych wydarzeniach finansowany jest ze środków programu Erasmus+.


0 comments


Dodaj komentarz