Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Cały maj w ogrodzie? Tak tylko architekt krajobrazu może

czerwiec 17, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Nasi uczniowie technikum architektury krajobrazu, jak co roku, cały maj spędzili w firmach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją terenów zielonych.

Wykonywali analizy przestrzenne, pomiary sytuacyjne, przystępowali do projektowania wybranych fragmentów terenów zieleni. Pod nadzorem czołowych lokalnych firm ogrodniczych mogli realizować swoje projekty wykonując nasadzenia zieleni, budując elementy malej architektury oraz pielęgnując istniejące założenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu ogrodniczego. Na co dzień, w ramach zajęć praktycznych, nasi uczniowie wykonują również nasadzenia na terenie szkoły (budynek „budowlanki” przy ul. Wileńskiej 6).

Architekt krajobrazu to  ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

Jest to zawód łączący wiele dziedzin: przyrodniczych, artystycznych i inżynierskich. Pole do popisu jest bardzo szerokie – od projektowania obsadzenie donicy balkonowej po rozwiązywanie problemów miast takich jak problemy retencji wody w gęstej, miejskiej zabudowie. Wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa powoduje, że zawód ten ma coraz szersze horyzonty.

Jakie kwalifikacje mają absolwenci kierunku architektura krajobrazu?

Absolwenci posiadają umiejętność wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, sporządzania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu – łącznie z obiektami zabytkowymi oraz budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu. Są przygotowani do kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu. Absolwenci mają także kompetencje do zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Często współpracują z innymi specjalistami – architektami, urbanistami, geodetami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz zagospodarowywaniu przestrzeni.

Uczniowie po zakończeniu szkoły średniej mogą kontynuować swoją edukację na uczelniach wyższych (studia inżynierskie i magisterskie) na kierunku architektura krajobrazu a także innych kierunkach technicznych i rolniczych.

Karolina Kostka-Sczyrba


0 comments


Dodaj komentarz