Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

ARS, czyli jak dbać o miłość? – program edukacyjny

listopad 14, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W październiku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w programie z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Głównym celem programu było ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem oraz nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

Program wzbudził u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. W trakcie spotkania nie skupiono się wyłącznie na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, przyjaźń, rodzina, bezpieczeństwo. Omówiono jak nadużywanie substancji psychoaktywnych może negatywnie wpływać na te wartości.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Pracowni Profilaktyki „Gaudium” z Limanowej panią Urszulę i pana Grzegorza Tokarczyk. Program uzyskał rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta w Raciborzu.

Poniżej podsumowanie udziału w programie, którego dokonali uczniowie jednej z pierwszych klas. Pracując w grupach, na podstawie tego co zapamiętali z zajęć, udzielili odpowiedzi na poniższe pytania.

Czego się dowiedzieliśmy z programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Z programu dowiedzieliśmy się: jak dbać o miłość i jakie są jej rodzaje. Jakie są skutki uzależnienia od różnych substancji, jak można pomóc osobom uzależnionym. Czym jest zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy). Co to jest zespół Otella. Jakie są przyczyny popełniania samobójstw wśród młodych ludzi. Jak rozpoznać i pomóc osobie, która ma myśli samobójcze. Jakie są konsekwencje sięgania po używki. Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w dorosłym życiu.

Jakie są nasze refleksje i wnioski?

Spożycie alkoholu podczas ciąży skutkuje uszkodzeniem zdrowia płodu. Po wypiciu alkoholu nie powinno się wsiadać do samochodu, gdyż grozi to utratą życia lub uszczerbkiem na zdrowiu. Stosowanie używek to droga do agresji, samobójstw, samookaleczeń. Osoba, z którą planujemy nasze dalsze życie powinna przy nas być w trudnych sytuacjach. Gdy widzimy uzależnioną osobę, powinniśmy jej pomóc, ale należy trzymać dystans, by nie popaść w to samo uzależnienie.

Co się nam podobało?

Głęboki przekaz poruszanych treści. Sposób przekazania wiedzy i duże zaangażowanie prowadzących. Możliwość aktywnego uczestniczenia uczniów w dyskusji. Poważne i racjonalne podejście prelegentów do omawianych tematów.

Z punktu widzenia opiekunów uczniów, wielkim plusem zajęć było ich przeprowadzenie w gronie poszczególnych zespołów klasowych. Odpowiednia atmosfera zapewniła poczucie bezpieczeństwa i wzajemną otwartość.

Justyna Rusin, Katarzyna Betnerowicz


0 comments


Dodaj komentarz