CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w Centrum

Listopad 8, 2020 No Comments

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele
Do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

więcej...

Informacja dla pracodawców i młodocianych pracowników

Październik 24, 2020 No Comments

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania CKZiU nr 1 w Raciborzu informujemy, że zgodnie z:

Art.  15f.  [Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy; zachowanie przez pracodawcę prawa do refundacji]
1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. (tekst obwieszczenia)

więcej...

Ograniczenie funkcjonowania Centrum nr 1

Październik 23, 2020 No Comments

Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Informuję, że od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych. W związku z powyższym, od poniedziałku kształcenie będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sposób i organizacja pracy szkoły zostanie wysłana do Państwa za pomocą Dziennika Elektronicznego.

Życząc zdrowia, serdecznie pozdrawiam
Jacek Kąsek, Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu


Nowa organizacja pracy Centrum

Październik 18, 2020 No Comments

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. uczniowie będą realizować zajęcia w formie hybrydowej (stacjonarnie i zdalnie).

Klasy realizujące stacjonarną formę kształcenia: 1A, 1B, 1Z, 2A4, 2B4, 2C4, 2Z4, 4AT2, 4BT2, 4HT3, 4ZT3, 1f, 1k, 1m, 1w, 3fB2, 3kB2, 3mB2. Klasy realizujące zdalną formę kształcenia: 2A5, 2B5, 2H5, 2Z5, 3AT2, 3BT2, 3GT2, 3ZT2, 2f_p, 2f_g, 2k_p, 2k_g, 2m_p, 2m_g, 2w_p.

więcej...

Zapraszamy do udziału w nowym Projekcie Unijnym

Październik 15, 2020 No Comments

Od 16 października rozpoczynamy rekrutację do Projektu Unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim, etap II”. Realizujemy go samodzielnie i dedykujemy naszym uczniom, w tym: dla 56. uczniów doradztwo, kursy zawodowe oraz warsztaty i wizyty studyjne, dla 20. uczniów staże zawodwe, dla 28. uczniów kursy prawa jazdy. Szczegóły (tutaj).


Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia

Październik 13, 2020 No Comments

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1, etap II”.
Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.
Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej...


Poprawkowe egzaminy zawodowe

Wrzesień 9, 2020 No Comments
Uprzejmie informujemy, że deklaracje na poprawkowe egzaminy zawodowe w sesji styczeń-luty 2021 można składać w sekretariacie szkoły
więcej...

Sesja poprawkowa

Wrzesień 7, 2020 No Comments

Uprzejmie przypominamy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 8 września 2020 (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Budowlanki w sali 307. Zdających prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 13.30
Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego, czyli m.in. o przybycie w maseczkach lub przyłbicach.


Witamy w naszym gronie

Wrzesień 1, 2020 No Comments

Chociaż w rygorze sanitarnym, ale z optymizmem przyjęliśmy nowych uczniów do naszego grona. 1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Nasi uczniowie będą się kształcić w wielu zawodach.

więcej...

Komunikaty i procedury

Sierpień 30, 2020 No Comments

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021. W trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz pracowników szkoły wprowadzamy stosowne procedury i regulaminy. Będziemy na bieżąco, w zakładce KOMUNIKATY, publikować informacje oraz procedury bezpieczeństwa.


Wyniki egzaminu zawodowego

Sierpień 29, 2020 No Comments

Wyniki egzaminu zawodowego będą dostępne od 31 sierpnia 2020r. Świadectwa i dyplomy zawodowe dla absolwentów będą do odebrania w szkole 31 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 oraz w kolejnych dniach od godz. 8.00. Wejście boczne Budowlanki.

Uczniowie Centrum proszeni są o odbiór świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie od 1 września 2020r.


Wracamy do szkoły

Sierpień 27, 2020 No Comments

Wakacje dobiegają końca. Czas wracać do szkoły. Będzie to nietypowy powrót, bo związany z pewnymi utrudnieniami sanitarnymi. Czynimy starania, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły. Zapraszamy 1 września na inaugurację Nowego Roku Szkolnego 2020/2021.

więcej...

Listy kandydatów zakwalifikowanych do CKZiU nr 1

Sierpień 12, 2020 No Comments

Publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w roku szkolnym 2020/2021. 

Informujemy jednocześnie, że posiadamy wolne miejsca w niektórych zawodach.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 32 415 29 63, 32 415 46 54.

(czytaj dalej)

więcej...

Wyniki Matur 2020

Sierpień 11, 2020 No Comments

Informujemy, że 11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w budynku Budowlanki na parterze (boczne wejście) od 11.08.2020 od godz. 12.00. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, tzn. przyjście w maseczkach i ze swoim długopisem.

więcej...