CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Szczepienia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Luty 8, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Zgodnie z komunikatem MEiN, od dzisiaj (8 lutego 2021 r.) rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19. Potrwa do środy (10 lutego 2021 r.).

Dotyczy to: nauczycieli wychowania przedszkolnego, osób zatrudnionych na stanowisku – pomoc nauczyciela/woźna oddziałowa w przedszkolu, osób zatrudnionych na stanowisku – pomoc wychowawcy, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczycieli szkół i placówek specjalnych, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych niebędących pracownikami szkół), pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadry kierowniczej pedagogicznej ww. szkół i placówek.

W pierwszym etapie szczepień dyrektor szkoły rejestruje tylko i wyłącznie osoby z wymienionych powyżej grup, które jednocześnie wyraziły zgodę na rejestrację na szczepienie.
UWAGA: Nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat lub więcej. Nauczyciele, którzy mają 60 lat lub więcej będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.
W naszym Centrum uprawnionymi do zgłoszenia się do rejestracji na szczepienie są wszyscy nauczyciele, którzy są nauczycielami nauki zawodu i pracują stacjonarnie z młodzieżą w pracowniach do praktycznej nauki zawodu. Ponadto mogą zgłaszać się instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy nie są pracownikami CKZiU nr 1 w Raciborzu ale kształcą pracowników młodocianych – uczniów szkoły.
Formularz zgłoszenia do pobrania.


0 comments


Dodaj komentarz