CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nowe umiejętności uczestników projektu unijnego

Czerwiec 22, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W czerwcu odbyły się w naszej szkole pierwsze kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II″Przyszli technicy analitycy oraz technicy ochrony środowiska wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych podczas kursu „Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w ochronie środowiska” uczyli się obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS.

Systemu GIS, służącego m.in. do analizowanie, przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych oraz monitorowania poziomu zanieczyszczeń.

Uczestnicy kursu nabyli następujące kompetencje:

  • Obsługa systemu informacji przestrzennej – QGIS.
  • Obsługa portali internetowych udostępniających dane przestrzenne.
  • Znajomość najważniejszych formatów zapisu danych przestrzennych i ich obsługa pod kątem edycji i podstawowych analiz przestrzennych.
  • Zarządzanie zbiorami danych w celu tworzenia dedykowanych, tematycznych baz danych przestrzennych.

Kurs odbył się w pracowni komputerowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt, także w ramach realizowanego obecnie projektu unijnego.

Koordynator projektu
Beata Łodziak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


0 comments


Dodaj komentarz