CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nowy projekt unijny w CKZiU nr 1 w Raciborzu

Lipiec 4, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Kolejny projekt unijny  „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” będzie realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała, że projekt został zatwierdzony do realizacji w ramach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Planowana wartość wsparcia to 150 000 euro.

Gratulujemy autorom projektu: Iwonie Niklewicz-Wróbel i Małgorzacie Warwas oraz wszystkim zaangażowanym w jego powstanie.

Projekt rozpocznie się 1 września 2017r. i będzie realizowany przez dwa lata. Beneficjentami będą uczniowie kształcący się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciele uczący w tych zawodach. Partnerami w organizacji praktyk będą firmy z Hiszpanii oraz Portugalii.

Przypomnijmy, że to już czwarty projekt realizowany w CKZiU nr 1 w Raciborzu. W opinii dotychczasowych pracodawców – uczniowie Centrum nr 1 są świetnie przygotowani do realizacji praktyk.

Odsyłamy na projektowe FB:

Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii:

https://www.facebook.com/Nowe-do%C5%9Bwiadczenia-zawodowe-uczni%C3%B3w-i-nauczycieli-w-Niemczech-i-Hiszpanii-694662337367869/

Zawodowe praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy:

https://www.facebook.com/Nowe-do%C5%9Bwiadczenia-zawodowe-uczni%C3%B3w-i-nauczycieli-w-Niemczech-i-Hiszpanii-694662337367869/

Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową:

https://www.facebook.com/CKZiUnr1wRaciborzu/?fref=ts


0 comments


Dodaj komentarz