Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Wizyta studyjna chemików w kędzierzyńskich Azotach

Grupa 8. uczniów (technik analityk i technik ochrony środowiska) wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych odbyła swoją kolejną wizytę studyjną w firmie branży chemicznej. Tym razem odwiedzili producenta nawozów azotowych firmę Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Firma zajmuje się produkcją nawozów azotowych jak również prowadzeniem projektów badawczych i rozwojowych.

Posiada dwa laboratoria akredytowane: Laboratorium Badań Środowiskowych i Energetycznych oraz Laboratorium Higieny Pracy, które świadczą badania akredytowane z zakresu wód, ścieków, paliw stałych, odpadów oraz badań w środowisku pracy.

Młodzież miał okazję zapoznać się  z funkcjonowaniem czterech z  siedmiu  laboratoriów w następujących obszarach badań:

  • surowców dla potrzeb Energetyki oraz ochrony środowiska, tj. ścieków, odpadów, powietrza atmosferycznego (pomiary emisji), hałasu środowiskowego,
  • nawozów azotowych (surowce, produkty),
  • nawozów i produktów mocznikowych oraz surowców i produktów dotyczących przetwórstwa organicznych związków estrowych,
  • środowiska pracy, mikrobiologii powietrza, wód, produktów i półproduktów.

Na terenie zakładu istnieje, również Departament Badań i Innowacji, który zajmuje się  przygotowywaniem odczynników i roztworów mianowanych oraz sporządzania i naprawy szkła laboratoryjnego.

Panie laborantki opowiedziały na czym polega ich praca i przybliżyły obsługę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego m.in: chromatografu gazowego i cieczowego,   spektrofotometru w zakresie widzialnym i nadfiolecie (UV-VIS), podczerwieni (IR) oraz absorpcji atomowej (ASA) .

Bardzo dziękujemy pracownikom Firmy AZOTY za profesjonalne przygotowanie wizyty i podzielenie się swoją wiedzą oraz kulisami pracy w laboratoriach.

Wizyta studyjna zostałao zrealizowana w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.