Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Odpowiedzialność karna osoby nieletniej

luty 27, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Już starożytni Rzymianie, twórcy podstaw współczesnego prawa twierdzili, że „nieznajomość prawa szkodzi”. Słowa te pomimo upływu wieków są nadal aktualne. Nikogo bowiem przed odpowiedzialnością prawną nie chroni brak wiedzy o obowiązujących przepisach prawa.

Organy ścigania nie odstąpią od wymierzenia kary osobie, tylko dlatego, że twierdzi ona, że nie wiedziała, że dane zachowanie jest zabronione. Z uczniami CKZiU nr 1 w Raciborzu o odpowiedzialności karnej osoby nieletniej rozmawiali funkcjonariusze raciborskiej Policji.

24 lutego 2020 roku uczniowie klas pierwszych wspólnie z nauczycielami wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Asp. szt. Krzysztof Klimek oraz mł. asp. Piotr Bednarski omówili z młodzieżą najczęstsze zagrożenia pojawiające się w cyberprzestrzeni, konsekwencje prawne związane z cyberprzestępczością oraz uświadomili młodzieży, jak ważne jest reagowanie na jakiekolwiek akty przemocy w sieci. Ponadto pracownicy Policji przypomnieli czym jest demoralizacja oraz co grozi uczniowi w sytuacji nierealizowania obowiązku szkolnego.

Jednogłośnie funkcjonariusze Policji oraz nauczyciele stwierdzili, że zagrożenia wypływające z korzystania z Internetu oraz nowych technologii informacyjnych stały się dziś bardzo poważnym problemem społecznym. Grupą szczególnie narażoną na zagrożenia w cyberprzestrzeni, jest młodzież, dla których Internet jest nieodłącznym i bardzo ważnym elementem ich codziennej aktywności, życia społecznego, nauki i zabawy. Podczas spotkania z uczniami raciborscy Policjanci szczególną uwagę poświęcili na omówienie szeregu negatywnych skutków i przestępstw związanych z nieumiejętnym korzystaniem z Internetu m. in. takich jak: hejt, cyberprzemoc oraz mowa nienawiści. Podczas spotkania, jego uczestnicy zostali poinformowani o konsekwencjach prawnych jakie grożą nieletnim sprawcom cyberprzemocy, a także jak bezpiecznie korzystać z Internetu żeby nie stać się ofiarą przestępstwa. Prowadzący prelekcję omówili kilka przykładów, które miały pokazać młodzieży, z jakimi odczuciami musi zmierzyć się ofiara cyberprzemocy. Przedstawiono także sytuacje w jakich dochodzi do tego typu zachowań i omówiono sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. Uczniowie z uwagą wysłuchali prelekcji. W trakcie spotkania wykorzystano film kampanii ogólnopolskiej „#jestnaswiecej” Fundacji Orange promującej postawę przeciw hejtowi i mowie nienawiści w sieci.

Katarzyna Betnerowicz


0 comments


Dodaj komentarz