Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem pisemnych egzaminów maturalnych w 2022 r. w CKZiU nr 1 w Raciborzu.