CKZiU nr 1 w Raciborzu

Upowszechnianie rezultatów projektu

Upowszechniamy rezultaty naszego projektu

W październiku 2017 roku, grupa naszej młodzieży uczestniczyła w miesięcznych praktykach na Sycylii w ramach projektu „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”.

1.Link do sprawozdania z wyjazdu młodzieży CKZiU nr 1:

https://www.eprojectconsult.com/old/erasmus-2017-poland-hairdressing-gastronomy-technical-analysis/

2.Prezentujemy film z pobytu na Sycylii przygotowany przez Emilię Herman z klasy IIIB.