CKZiU nr 1 w Raciborzu

Ubezpieczenie uczniów 2018

Rada Rodziców CKZiU nr 1 w Raciborzu wybrała ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2018/2019: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Ważne informacje (prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami):

  1. Ogólne warunki ubezpieczenia
  2. Zakres ubezpieczenia
  3. Oświadczenie do polisy (należy przekazać wychowawcy klasy).

Prosimy dokonywać wpłat przelewem na konto:

1. Właściciel konta:

PU JAN RUMPEL

44-285 KOBYLA UL. LEŚNA 8B

2. Numer konta:

06 1050 1328 1000 0097 0503 8678

3. Tytuł wpłaty:

WAŻNE: w pozycji tytułem należy wpisać treść:

Nazwisko i imię ucznia, klasa

4. Wysokość składki 45 zł/rok

Jeżeli przelew jest utrudnieniem, wpłaty można dokonać u wychowawcy klasy.

BARDZO WAŻNE

Podpisanie oświadczenia przez Ubezpieczonego/rodzica jest niezbędne, aby osoba ubezpieczona była faktycznie objęta ubezpieczeniem.
Samo opłacenie składki, bez wypełnienia oświadczenia będzie skutkowało brakiem ochrony i zwrotem składki.

Wychowawca klasy zbiera kopię dowodu przelewu oraz oświadczenie do polisy.

Prosimy dokonywać wpłat do końca września 2018r.