CKZiU nr 1 w Raciborzu

Skład SU CKZiU1

Skład Samorządu Uczniowskiego CKZiU nr 1:

Przewodniczący- Grzegorz Nowak,
Zastępca – Dawid Goc,
Protokolant – Agnieszka Pardela,
Skarbnik – Dominika Waloszek.