CKZiU nr 1 w Raciborzu

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców CKZiU nr 1 w Raciborzu:

ZARZĄD:

• Beata Smal – przewodniczący,
• Beata Góral – wiceprzewodniczący,
• Joanna Jania – skarbnik,
• Alina Cziuraj – sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

• Sebastian Kokot,
• Beata Krawczyńska,
• Irena Spata