CKZiU nr 1 w Raciborzu

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców CKZiU nr 1 w Raciborzu:

ZARZĄD:

• Justyna Suchecka – przewodnicząca,
• Grażyna Rest – wiceprzewodnicząca,
• Beata Smal – wiceprzewodnicząca,
• Małgorzata Brzezińska – skarbnik,
• Agnieszka Kowalczyk – sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

• Henryk Golli,
• Celina Leszczenko,
• Eleonora Lazar.