CKZiU nr 1 w Raciborzu

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców CKZiU nr 1 w Raciborzu:

ZARZĄD:

• Małgorzata Tietz – przewodnicząca,
• Roman Skarupa – wiceprzewodniczący,
• Joanna Jania – skarbnik,
• Aleksander Zagdański – sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

• Magdalena Wolny,
• Joanna Chudecka,
• Janusz Dudek.