CKZiU nr 1 w Raciborzu

Rada Rodziców informuje

12 września odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców Centrum. Wyłoniono członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Rada pozytywnie zaopiniowała, zaproponowane przez Dyrektora Centrum dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 ust. 2 lit. c i d Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego (komunikat ukaże się do końca września w zakładce KALENDARZ).

Skład Rady Rodziców:

ZARZĄD:

Justyna Suchecka – przewodnicząca,

Grażyna Rest – wiceprzewodnicząca,

Beata Smal – wiceprzewodnicząca,

Małgorzata Brzezińska – skarbnik,

Agnieszka Kowalczyk – sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

Henryk Golli, Celina Leszczenko, Eleonora Lazar.

Ustalono:
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/17 wynosi 60 zł.  Zarząd Rady Rodziców prosi, aby do dnia 31.X.2016r dokonać wpłaty I raty min. 20 zł. lub całości składki. W przypadku gdy uczniami CKZiU nr 1 w Raciborzu jest rodzeństwo,  na każdego następnego ucznia przysługuje zniżka 50% składki.

Chcemy wspomagać działania Centrum. Wierzymy, że Rodzice to rozumieją. Bardzo dziękujemy za wsparcie i zrozumienie.

Rada na bieżąco będzie informowała o swoich działaniach wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy.