CKZiU nr 1 w Raciborzu

Rada Rodziców informuje

10 września 2018r. odbyło spotkanie Rady Rodziców Centrum. Wyłoniono członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Rady Rodziców:

ZARZĄD:

Beata Smal – przewodnicząca,
Beata Góral – wiceprzewodnicząca,
Joanna Jania – skarbnik,
Alina Cziuraj – sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

Sebastian Kokot,
Beata Krawczyńska,
Irena Spata.