CKZiU nr 1 w Raciborzu

Rada Rodziców informuje

10 września 2018r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców Centrum. Wyłoniono członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Skład Rady Rodziców:

ZARZĄD:

Beata Smal – przewodnicząca,
Beata Góral – wiceprzewodnicząca,
Joanna Jania – skarbnik,
Alina Cziuraj – sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA:

Sebastian Kokot,
Beata Krawczyńska,
Irena Spata.

Ustalono:
Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 60 zł.  Zarząd Rady Rodziców prosi, aby do dnia 31.X.2018r. dokonać wpłaty I raty min. 20 zł. lub całości składki. W przypadku gdy uczniami CKZiU nr 1 w Raciborzu jest rodzeństwo,  na każdego następnego ucznia przysługuje zniżka 50% składki.

Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto:
Bank Spółdzielczy: 44 8475 0006 2001 0009 9772 0001
z tytułem wpłaty: imię i nazwisko ucznia, klasa

lub u wychowawców klas

Chcemy wspomagać działania Centrum. Wierzymy, że Rodzice to rozumieją. Bardzo dziękujemy za wsparcie i zrozumienie.

Rada na bieżąco będzie informowała o swoich działaniach wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy.