CKZiU nr 1 w Raciborzu

Plan pracy „SU” CKZiU nr 1

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego CKZiU nr 1

Semestr pierwszy – rok szkolny 2016/2017

Samorząd Uczniowski w pierwszym semestrze przeprowadzi następujące akcje.

WRZESIEŃ:

 • Giełda podręczników,
 • Sprzątanie świata,
 • Wybory zarządu SU,
 • Zbiórka żywności ze Stowarzyszeniem „Tęcza”
 • Zdjęcia klasowe,
 • Szkolne obchody „ DNIA CHŁOPCA”.

PAŹDZIERNIK:

 • Obchody DNIA EDUKACJI NARODOWEJ,
 • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt,
 • Szkolne HALLOWEEN.
 • Zainicjowanie akcji „DAJ WŁOS” dla fundacji RAK ‘n ROLL

LISTOPAD:

 • Konkurs gastronomiczny,
 • Przygotowanie rogali z okazji dnia Św. Marcina,
 • Wybór rodziny do SZLACHETNEJ PACZKI,
 • Początek akcji GÓRA GROSZA.

GRUDZIEŃ:

 • Kontynuacja akcji GÓRA GROSZA,
 • Przeprowadzenie zbiórki do SZLACHETNEJ PACZKI,
 • Przygotowanie paczek do DOMÓW DZIECKA,
 • Szkolne MIKOŁAJKI,
 • Klasowe WIGILIJKI,
 • Rozesłanie kartek świątecznych do emerytów,
 • Świąteczne kiermasze i konkursy.

STYCZEŃ:

 • Podsumowanie GÓRY GROSZA,
 • Podsumowanie działań SU w pierwszym semestrze,

Przez cały semestr będą prowadzone następujące akcje:

 • Zbiórka makulatury,
 • Zbiórka korków,
 • Opieka nad Joy, adoptowaną dziewczynką z Kenii.
 • „Marzycielska poczta”
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Tęcza”