Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Życie nie może odbyć się bez Ciebie

marzec 31, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Uczniowie Technikum nr 1 naszego Centrum wraz z opiekunami organizują kolejną wystawę Dobrego Plakatu. To już czwarta edycja. Wernisaż odbędzie się 14 kwietnia 2016 roku, godz. 17.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Ekspozycja przedstawia projekty uczniów klas II-IV (technik organizacji reklamy) wykonanych w latach 2015-2016.

 Reklama społeczna coraz mocniej wpisuje się w krajobraz współczesnych ludzi, którzy coraz częściej nie dają sobie rady z negatywnymi zjawiskami. To również dowód na to, że przełamana została pewna bariera tematów tabu, o których mówić nie wypada, czy też nie wolno.

Celem reklamy społecznej jest poruszanie problemów nękających ludzkość, wskazanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań oraz zmiana postaw na przeciwne np. zmiana stylu jazdy samochodem z agresywnego na spokojny. Reklama społeczna stara się więc, wpłynąć na silniejsze i bardziej stabilne podstawy.

 Plakat społeczny to jedna z najbardziej wymagających dziedzin współczesnej sztuki. Od twórcy oczekuje się wrażliwości i umiejętnego zobrazowania tematu w sposób czytelny i poruszający odbiorcę. Artysta ciągle stoi przed dylematem w jaki sposób dotrzeć do odbiorcy reklamy by ta odniosła jak największy skutek. Zadaje sobie pytanie – dostarczyć racjonalnych argumentów, czy też wykorzystać emocje? A jeśli oddziaływać emocjonalnie, to czy pozytywne, czy negatywne?

Wystawa na Zamku Piastowskim w Raciborzu prezentuje kilkadziesiąt plakatów poruszających trudne i kontrowersyjne tematy. W gronie problemów, które stały się inspiracją dla młodych twórców znalazły się m.in.: przemoc, cyberprzemoc, nałogi, rasizm, tolerancja. Młodzi artyści operując prostymi i uniwersalnymi znakami, często łączonymi w nietypowe konteksty, osiągnęli zaskakujące rezultaty. Wśród projektów pojawiają się prace bardzo ascetyczne z formami zgeometryzowanymi o niezwykle mocnym i czystym przekazie, a także prace typowo ilustratorskie, operujące o wiele bogatszym językiem form plastycznych. Wykorzystanie fotografii jako środka przekazu świadczy o nawiązaniu do bogatej tradycji polskich, najlepszych przedstawień plakatowych. Spora część prac odznacza się dojrzałością i wykracza poziomem poza ćwiczenia wykonywane w ramach zajęć lekcyjnych.

zawód: TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

          Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

          Do przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą między innymi: marketing produktów i usług reklamowych, sprzedaż produktów i usług reklamowych, psychologia reklamy, organizacja reklamy, badania reklamy, pracownia negocjacji w reklamie, pracownia rysunku i malarstwa, pracownia multimedialna w reklamie, grafika komputerowa, pracownia typografii, pracownia projektowania reklamy wizualnej, pracownia technik reklamy. Cykl kształcenia zawodowego kończy się dwoma egzaminami zawodowymi sprawdzającymi odpowiednie kwalifikacje w tym zawodzie. Absolwent uzyskuje tytuł technika organizacji reklamy.

          Po ukończeniu szkoły absolwent posiada umiejętności z zakresu: przygotowania ofert handlowych w dziale sprzedaży usług reklamowych, tworzenia reklamy radiowej i TV, stosowania różnorodnych technik reklamy wizualnej, organizacji sesji fotograficznych, wystaw, pokazów, public relations, opracowania informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przeprowadzania analiz marketingowych, zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, pozyskiwania klientów do współpracy z firma, prezentowania usług reklamowych.

Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się między innymi w:

 

  • pracowni rysunku i malarstwa wyposażonej w stanowiska rysunkowo-malarskie;
  • pracowni komputerowej i multimedialnej, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla uczniów i nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, pakiet programów biurowych, programy do obróbki graficznej (CorelDraw, Adobe Photoshop) edytorskiej i audiowizualnej, projektor multimedialny, urządzenia multimedialne, takie jak: kamera cyfrowa, aparat fotograficzny;
  • pracowni sprzedaży usług reklamowych wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla uczniów i nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu ze skanerem i projektorem multimedialnym oraz tablicą multimedialną.

          Wszystkie komputery wyposażone są w pakiety programów biurowych, programy do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowanie stosowane w sprzedaży produktów i usług reklamowych.

          Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy absolwent może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach, domach handlowych, agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Zygmunt Kobylak


0 comments


Dodaj komentarz