Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Wyniki matur i świadectwa dojrzałości w 2022 r.

lipiec 1, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Informujemy, że w dniu 5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły.

Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w szkole od dnia 5 lipca 2022 od godz. 12.00.
Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Oświadczenie składa się w sekretariacie szkoły.

W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania_Załącznik 7).
Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym  (23 sierpnia br., wtorek, godz. 09:00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ  OPŁACIE.


0 comments


Dodaj komentarz