CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Wyniki Matur 2020

Sierpień 11, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Informujemy, że 11 sierpnia od godz. 08:00  na stronie: https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20 zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w budynku Budowlanki na parterze (boczne wejście) od 11.08.2020 od godz. 12.00. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, tzn. przyjście w maseczkach i ze swoim długopisem.

Do 14 sierpnia 2020 można składać oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Oświadczenia te można składać osobiście lub przesłać skan mailem na adres b.lodziak@ckziu1.idsl.pl

W załączeniu formularz  oświadczenia (Załącznik 7).

Poprawkowe egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego, 8 września 2020 – wtorek, godz. 14.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ  OPŁACIE.


0 comments


Dodaj komentarz