Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH z sesji czerwiec – lipiec 2022

wrzesień 6, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów zawodowych w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) są dostępne od 31 sierpnia 2022 r. na portalu zdającego SIOEPKZ: https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl Dane do logowania zdający otrzymali w  szkole, w której składali deklaracje. Informujemy, że szkoła nie udziela telefonicznych informacji o wynikach egzaminu.

Informujemy ponadto, że:

– Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń – luty 2023, w terminie do 15 września 2022 r.,

– Zdający zgłaszają się po odbiór świadectw, certyfikatów, dyplomów do sekretariatu szkoły (w budynku Budowlanki) od 7 września 2022 r. od godz. 12.00,

– Absolwenci szkoły, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2022 r., zgłaszają się po odbiór wyników, świadectw, certyfikatów do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu,

– Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się po odbiór świadectwa, certyfikatu do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną egzaminu.


0 comments


Dodaj komentarz