Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2021 będą dostępne 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00:
– na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl – dane do logowania zdający otrzymali w szkole, w której składali deklaracje,
– w sekretariacie szkoły w budynku Budowlanki (nie udzielamy informacji telefonicznie)