Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Uczniowie CKZiU nr 1 jadą na praktyki zagraniczne na Sycylię

Wrzesień 27, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Już godziny dzielą uczniów CKZiU nr 1 w Raciborzu od wyjazdu do słonecznej Italii. Grupa 18 uczniów klas trzecich Technikum nr 3, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacyjny i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” wyjedzie na miesięczny staż zagraniczny na Sycylię.

Projekt, realizowany w Centrum w ramach programu Erasmus+, (Akcja 1 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe”) z którego szkoła pozyskała  108 776 Euro zakłada realizację 3 mobilności w okresie od czerwca 2016 do maja 2018r.

          Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów i kadry, rozwój kompetencji językowych, personalnych i społecznych uczestników projektu, poszerzenie horyzontów, a także podniesienie jakości kształcenia w Centrum.

          Na zagraniczny staż już 29 września wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach: technik analityk, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

          Uczniowie zostali przygotowani do wyjazdu poprzez 30-godzinne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz ucząc się podstaw języka włoskiego na 30-godzinnym kursie językowym. W trakcie zajęć uzyskali wiele informacji na temat historii, geografii i kultury Włoch. Przeszli także 10-godzinne warsztaty z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego. Podczas gdy koleżanki i koledzy będą realizować swoje praktyki zawodowe w polskich przedsiębiorstwach, uczestnicy projektu odbędą staż zagraniczny na północy Sycylii w przedsiębiorstwach zgodnie ze swoim profilem kształcenia. Wszystkie miejsca praktyk uczestników projektu znajdują się w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto i w nieopodal położonym Milazzo.

          Ponadto, w trakcie stażu uczestnicy będą brali udział w bogatym programie kulturowym, który obejmuje wycieczki do Palermo, Cefalu, Taorminy, Messiny, Syrakuz i Noto. Będą się wspinać na Etnę i plażować nad Morzem Tyrreńskim.

          W ramach tego samego projektu, grupa 18 uczniów Technikum nr 2 kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik architektury krajobrazu odbyła w maju staże w Portugalii w okolicach Lizbony, a grupa 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyła szkolenie typu job shadowing w portugalskich przedsiębiorstwach i placówkach kształcenia zawodowego.

          Całkowity koszt projektu obejmujący przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Iwona Niklewicz-Wróbel, Małgorzata Warwas


0 comments


Dodaj komentarz