CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Uczniowie Centrum przygotowują się do kolejnych, zagranicznych praktyk

Listopad 12, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

We wrześniu trwała rekrutacja uczniów do nowego projektu unijnego  „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” (Program Erasmus+, Akcja 1 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe”), w wyniku której zostało wyłonionych 18 uczniów.

Uczniowie polecą na miesięczną praktykę do Portugalii. Są wśród nich technicy budownictwa oraz technicy architektury krajobrazu. 4 listopada 2016 odbyło się zebranie organizacyjno-informacyjne dla uczniów oraz ich rodziców, podczas którego przekazano podstawowe informacje związane z programem oraz zaplanowanymi działaniami związanymi z realizacją wniosku.
Uczniowie, obecnie są w klasie trzeciej i już w listopadzie rozpoczną zajęcia przygotowawcze do wyjazdu z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin, w tym 10 godzin  języka angielskiego zawodowego, a wiosną ukończą 30-godzinne przygotowanie z języka portugalskiego. W kwietniu odbędą zajęcia psychologiczno – pedagogiczne.
Technicy, podczas wyjazdu, oprócz odbywania praktyk, będą realizowali program kulturowy. Zobaczą Lizbonę, Setubal, Cabo da Roca, Cascais, Boca do Inferno i Estoril.
W Portugalii przygotują również Polski Dzień a po powrocie włączą się w działania upowszechniające projekt.
Realizacja działań objętych wnioskiem jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Najważniejsze cele projektu dotyczą wymiany doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów i kadry, wzrostu konkurencyjności na runku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenia znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników.

Autorzy i koordynatorzy projektu: Małgorzata Warwas, Iwona Niklewicz-Wróbel


0 comments


Dodaj komentarz