CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Uczniowie Centrum przygotowują się do kolejnych praktyk zagranicznych

Luty 22, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Na przełomie stycznia i lutego trwała druga już rekrutacja uczniów do projektu unijnego  „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” (Program Erasmus+, Akcja 1 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe”), realizowanego w CKZiU nr 1 w Raciborzu, w wyniku której zostało wyłonionych 18 uczniów.

Uczniowie odbędą miesięczną praktykę zawodową na Sycylii w październiku 2017 roku. Są wśród nich technicy analitycy, technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz technicy usług fryzjerskich. 21 lutego 2017 odbyło się zebranie organizacyjno-informacyjne dla uczniów oraz ich rodziców, podczas którego przekazano podstawowe informacje związane z programem oraz zaplanowanymi działaniami związanymi z realizacją wniosku. Uczniowie obecnie są w klasie drugiej i już rozpoczęli zajęcia przygotowawcze do wyjazdu z języka włoskiego, których w sumie będzie 30 godzin. Latem ukończą 30-godzinne przygotowanie z języka angielskiego,  również w wymiarze 30 godzin, w tym 10 godzin  języka angielskiego zawodowego. We wrześniu odbędą zajęcia psychologiczno – pedagogiczne.

Podczas wyjazdu uczestnicy projektu, oprócz odbywania praktyk, będą realizowali program kulturowy. Zobaczą Etnę, Messinę, Parco Jalari, Palermo, Cefalu, Syrakuzy, Noto i Catanię.
We Włoszech przygotują również Polski Dzień a po powrocie włączą się w działania upowszechniające projekt.

W ramach tego samego projektu od 2.05-30.05.2017 technicy budownictwa i technicy architektury krajobrazu odbędą praktykę w Portugalii. Ich przygotowanie do wyjazdu trwa od listopada 2016 roku (zakończyli już zajęcia z języka angielskiego, a od 27.02.2017 rozpoczynają kurs języka portugalskiego).

Realizacja działań objętych wnioskiem jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Najważniejsze cele projektu dotyczą wymiany doświadczeń i podniesienia jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów i kadry, wzrostu konkurencyjności na runku pracy, poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto doskonalenia znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji osobistych uczestników.


0 comments


Dodaj komentarz