Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Technicy analitycy z nowymi umiejętnościami

grudzień 3, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W ubiegłą sobotę (30 listopada 2019r.) zakończył się kurs nt. „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka” realizowany w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Uczestnikami kursu byli: 6. uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk oraz nauczyciel chemicznych przedmiotów zawodowych.

Kurs składał się z dwóch modułów: pierwszy moduł obejmował 10 godzin zajęć w specjalistycznym laboratorium na Uniwersytecie Medycznym, w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej w Katowicach, a drugi – 5 godzin zajęć, w szkolnym laboratorium chemicznym.

Zajęcia prowadziły: dr n. biol. Halina Radosz- Komoniewska i dr hab. n. med. Alicja Ekiel.

Podczas pobytu na uczelni, w części pierwszej zajęć uczniowie wysłuchali wykładu, w którym m.in. zostali zapoznani z klasyfikacją bakterii, budową i ich kształtem. Zostały im przedstawione cele oraz metody diagnostyki mikrobiologicznej. Uczniowie dowiedzieli się jak potwierdzić lub wykluczyć obecność drobnoustrojów. Zostali też zapoznani z profilaktyką, czyli szczepieniami obowiązkowymi i zalecanymi. Panie prowadzące poruszyły też problem oporności bakterii na antybiotyki, czyli tzw. lekowrażliwość drobnoustrojów. Następnie uczniowie poznali rodzaje materiałów biologicznych i badanych czynników oraz sposoby pobierania wymazów. Przedstawione zostały również metody oznaczania lekowrażliwości bakterii oraz fotografie postaci klinicznych zakażeń.

W części drugiej, po szkoleniu BHP, odbyły się zajęcia praktyczne. Uczniowie wykonywali posiewy bakterii na różnych pożywkach m.in. na agarze krwistym z krwi baraniej. Następnie badali oporność i wrażliwość bakterii na leki. Badanie to polegało na tym, że nanosili pensetą maleńkie krążki z danym lekiem na pożywkę z bakteriami. Robili również e-test na wybarwianie (trzema barwnikami i alkoholem) preparatów z bakteriami metodą Gramma. Następnie pobierali wymazy z banknotu, buta, podłogi i nanosili je na pożywki – wyniki wymazów, czyli rodzaj wyhodowanych bakterii, poznali podczas trzeciej części kursu, która odbyła się w szkolnej pracowni chemicznej.

Laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz dostęp do materiałów badawczych było gwarancją ciekawych zajęć. Kontakt z pracownikami naukowymi oraz możliwość obsługi specjalistycznego sprzętu i aparatury przyczyniło się do wzmocnienia u uczestników poczucia własnej wiedzy i umiejętności. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, które są dodatkowym atutem, gdyż przyczynią się do zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy.

Kurs został zrealizowany w ramach projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


0 comments


Dodaj komentarz