CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Technicy analitycy w RCKiK

Maj 30, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Często mówi się o potrzebie oddawania krwi. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, przez ile etapów przechodzi krew, zanim trafi do biorcy?

Z inicjatywy naszej nauczycielki, Pani Izabeli Tańskiej, uczniowie klasy III B (technik analityk)  poznali „od zaplecza podróż krwi”, od dawcy do biorcy. Dnia 25.05.2017r. nasza nauczycielka zorganizowała dla nas zajęcia dydaktyczne w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Zajęcia dobyły się w ramach nauczanego przedmiotu „Badania bioanalitycze i środowiskowe”. Nikt z nas nie podejrzewał, że będzie tak interesujące.

Nasza podróż zaczęła się w Rejestracji, gdzie każdy dawca wypełnia specjalny kwestionariusz i przechodzi podstawowe badania. Następnym naszym celem była sala gdzie oddaje się krew. Zobaczyliśmy specjalistyczne maszyny, nie pozwalające skrzepnąć krwi podczas 12 minutowego zabiegu. Dowiedzieliśmy się także, że gdy chcemy oddać osocze potrzebujemy trochę więcej czasu, minimum 35 minut. Kolejny etap wycieczki to laboratorium przygotowawcze. Tam krew jest odwirowywana i dzielona na krwinki czerwone i osocze, dzięki prasie automatycznej. Zaskoczyło nas, że tak skomplikowany proces, który kiedyś zajmował tygodnie, wykonuje się w zaledwie 2 minuty. Osocze może być przechowywane aż 3 lata w zamrażarce, niestety krwinki czerwone można przechowywać w specjalnej pożywce tylko 42 dni w temperaturze 2-6 °C. Następnie przeszliśmy do Laboratorium Immunologicznego krwi, w którym wykonywane są  badania wytwarzania przeciwciał przez biorcę krwi. Każda próbka krwi dawcy jest sprawdzana pod kątem przeciwciał, przeciw krwi biorcy. Jeśli te nie występują, transfuzja jest dopuszczalna, jeśli nie – trzeba szukać kolejnego dawcy. Dowiedzieliśmy się, że nasza grupa krwi jest określana dzięki transporterom przenoszącym reszty cukrowe. Mimo wiedzy, którą już posiadaliśmy z lekcji szkolnych, bardzo zainteresowało nas oznaczanie grup krwi. Mogliśmy to zrobić dzięki wskaźnikom: niebieski: grupa A, żółty: grupa B i bezbarwny: odczytu Rh +/-. Każde przeprowadzone badanie musi być przechowywane aż 30 lat!!

Kolejnym laboratorium było Laboratorium Biochemiczne. Mogliśmy zobaczyć, jak badana jest krew pod kątem cholesterolu, hormonów tarczycy, czynnikom krzepnięcia itp. Dalej gościliśmy w pracowni czynników zakaźnych, takich jak: HIV, WZW typu B i C czy kiły. Tam usłyszeliśmy bardzo pouczającą historię z życia wziętą. Pewna dziewczyna zrobiła sobie tatuaż na wakacjach. Kiedy z nich wróciła oddała krew. Dzięki tej pracowni odkryto, że zaraziła się wirusem HIV I WZW typu B. Gdyby nie to laboratorium, chorobą mógłby się zarazić biorca krwi.

Nowością dla nas był ostatni przystanek, Laboratoriom Biologii Molekularnej, gdzie są wykonywane badania wykrywania wirusów HIV I WZW typu B w początkowym stadium.  Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że jest to możliwe już wtedy, kiedy jeszcze nie ma objawów choroby. Badanie to przeprowadza się w Systemie S201 czyli: przygotowanie próbki, oddzielenie poszczególnych faz krwi, a na koniec analiza próbek.

Teraz znamy długą drogę, którą przechodzi krew, od dawcy do biorcy. Jak wielu skomplikowanym i niezbędnym badaniom poddawana jest krew każdego dawcy krwi oraz jak ważna jest dokładność i sterylność przeprowadzanych analiz.

Uczennice klasy III B, Technikum Nr 3, technik analityk:

Paulina Gajdeczka, Dominika Kuśka i Magda Matuszak


0 comments


Dodaj komentarz