Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Tajniki pracy technika analityka

maj 18, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W dniach 05.05.16. oraz 11.05.2016., w laboratoriach chemicznych Technikum nr 3 CKZiU nr 1 w Raciborzu, gościliśmy uczniów, kończących gimnazjum z Pietrowic Wielkich oraz Lysek, na warsztatach chemicznych, które w roku bieżącym odbyły się pod nazwą „Tajniki pracy technika analityka”. Warsztaty przeznaczone były dla uczniów rozważających podjęcie nauki w Technikum nr 3, w oddziale kształcącym w zawodzie technik analityk. Uczestnicy warsztatów wykonywali doświadczenia wykraczające poza program nauczania gimnazjum, które pozwoliły im  zdobyć nowe umiejętności, poprzez samodzielne wykonywanie różnych czynności laboratoryjnych. Pod nadzorem nauczycielek przedmiotów chemicznych, Małgorzaty Monkiewicz i Izabeli Tańskiej, gimnazjaliści przeprowadzili „Oznaczanie alkacymetryczne zawartości kwasu chlorowodorowego w roztworze”. Na wstępie, zapoznani zostali ze sposobem przeprowadzenia analizy. Po czym wykonywali to, co było dla Nich najciekawsze: uczyli się pipetować, rozcieńczać roztwory, miareczkować, odczytywać punkt końcowy miareczkowania. To zupełnie nowe doświadczenie dla gimnazjalistów sprawiło Im dużo satysfakcji. trzeba przyznać, że niektórzy z Nich radzili sobie wyśmienicie, jak urodzeni chemicy. Kilku uczniów opuściło nasze laboratoria z przekonaniem, że podejmą nauką w zawodzie technik analityk.
Cieszy nas, że przyczyniłyśmy się do pomocy uczestnikom warsztatów, w podjęciu niełatwej decyzji o dalszym kształceniu, po ukończeniu gimnazjum.

Izabela Tańska


0 comments


Dodaj komentarz